Sakinleştirici Bir Ses: Beyaz Gürültü

Yeni doğum yapmış annelerin ve babaların kurtarıcısı, bebeklerin ve hatta yetişkinlerin sakinleştiricisi… Uykusuz gecelere çare: Beyaz gürültü.


İsmi her ne kadar tersini çağrıştırsa da beyaz gürültü gerçek bir sakinleştirici. Sadece yeni doğan bebekleri değil yetişkinleri de sakinleştiren, uykuya dalmaya yardımcı olan beyaz bir ses. Sosyal medya ve müzik platformlarından erişebilir ya da sırf bu sesi çıkarması için üretilen cihazlardan edinebilirsiniz. Elbette beyaz gürültü çaresini ölçülü kullanmamız ve bebeğimizin sağlığını tehdit edecek derecede kullanımdan sakınmamız ve doktor tavsiyesine başvurarak faydalanmamız gerekiyor.   

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz gürültü, bir ses demedi içerisinde insan kulağının algılayabildiği farklı frekanslarda seslerin eşit yoğunlukta bulunması anlamına geliyor. Yani insan kulağının duyabildiği en bas seslerden en tiz seslere giden bir yelpazede yer alan tüm seslerin aynı şiddette çalınmasıyla elde edilen sese beyaz gürültü deniyor. Beyaz gürültü hiçbir kanalın çekmediği bir televizyonun verdiği arıza ekranındaki sesi andırıyor. Burada ses fiziğiyle renk fiziği arasında bir analoji kuruluyor, zira bilindiği gibi beyaz renk insan gözünün algılayabildiği kızıl-mor paletini temsil eden gök kuşağının tüm renklerinin eşit bir biçimde karıştırılmasından oluşur. Diyebiliriz ki teknik olarak beyaz gürültü de tüm ses renklerine eşit miktarda yer verilen bir kompozisyon.

Beyaz Gürültüden Nasıl Faydalanırız

Beyaz gürültü dediğimiz ses kompozisyonunun asıl işlevi, uyku boyunca maruz kalabileceğiniz ani sesleri maskeleyen bir ses bendi oluşturması. Beyaz gürültü fenomenini ani su baskınlarını tutan bir kanal bendi gibi düşünebilirsiniz. İnsan beyni süratle monoton biçimde çalınan bu sesi verili kabul ediyor ve bir süre sonra gürültü olarak algılamamaya başlıyor. Beyaz gürültü sürekli hale gelip duyulmaz hale gelince uykumuzu kaçıracak diğer ani gürültülerin de hiçbirini duymuyoruz. Beyaz gürültü sayesinde kulağımız tek bir sesi değil tüm sesleri duyar ancak sesleri ayırt edemez. Ayırt edilemeyen sesler sese odaklanmayı azaltır. Rahatlatır, sakinleştirir ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

İnsanlar beyaz gürültü çeşitlemelerine sosyal medyada yer alan kayıtlardan ulaşabiliyor. Ya da sırf beyaz gürültü çalması için üretilen başucu komodin üstü cihazlardan edinip uykuya geçişini hızlandırmaya çalışıyor. Bazı oteller yataklarının başucuna beyaz gürültü cihazlarından koymaya başladı bile.

Beyaz Gürültü ve Bebeğiniz

Yeni doğan bebekler anne karnının gürültülü ortamından daha sessiz dış dünyaya geldiklerinde sessizliğe alışamazlar. Bebeğin kulakları anne karnında 9. haftada oluşmaya başlar ve 18. Haftadan itibaren de bebek annenin kalp atışını, dolaşımını, boşaltımını, tüm organların çalışma ritimleri ve dış dünyadan gelen sesleri duyar. Bebek anne karnında duymaya alıştığı uğultulu ortam -ki buna ilk beyaz gürültü diyebiliriz, doğumla birlikte bozulur. Dış dünyanın sessizliği yeni doğan bebek için alışık olmadığı bir durumdur ve bebeği huzursuz eder. Anne karnındaki beyaz gürültüye bebek hasret duymaya başlar. Anne babalar da yeni doğan bebeklerini sakinleştirmek ve onlara uyku rutini kazandırmak için beyaz gürültüye başvurur. Beyaz gürültü kaynağı olarak sosyal medyayı, çevrimiçi müzik platformlarını kullanabilirler. Kimilerinin bebeğini uyutabilmek için otomobille gezintiye çıkarması, kimilerininse saç kurutma makinesi gibi biteviye ses çıkartan cihazları çalıştırması farkında olmadan beyaz gürültü kullanımına örnek verilebilir. Beyaz gürültü ilk aylarda bebeklerin uyku rutinini düzenlemede yardımcı olur. Bebekleri rahatlatır ve kolay uykuya dalmasına sağlar. Gaz sancısı ağlamalarında bebeği sakinleştirir. Ne var ki beyaz gürültü kullanımı aşırıya kaçtığında bebeğinizin sağlığını tehdit eder hale de gelebilir.


Beyaz gürültü yeni doğan bebeği sakinleştirir…

Beyaz Gürültünün Aşırı Kullanımının Zararları

İlk aylarda kullanılan beyaz gürültü ses seviyesi çok önemli. Uzmanlar 50 desibelin üstünün bebekler için zararlı olacağı konusunda ebeveynleri uyarır. Yüksek desibel bebeğinizde işitme kaybına neden ve zihinsel gelişim sorunlarına neden olabilir. 50 desibel düzeyi bulaşık makinesinin çıkardığı ses düzeyiyle normal yükseklikte insan konuşma sesi arasında yer alıyor. Ebeveynlerin bunun üzerinde bir sese bebek kulaklarını maruz bırakmaması gerekiyor. Ayrıca bebeklerin normal zihin gelişimi için dış alemdeki normal yaşam akışı seslerini dinlemesi ve onlara tepki geliştirmeyi öğrenmesi kritik önemde. Beyaz sesin sürekli kullanımı bebek kulaklarının yaşam akışına ait sosyal ses dünyasına yabancılaşması sonucunu yaratabilir.  

Bebeğinize internetten dinlettirdiğiniz beyaz gürültü videolarını iyi araştırın. Her beyaz gürültü videosu doğru sesler ve ritimle hazırlanmayabilir. Bebeğe huzurdan çok huzursuzluk verebilir. Beyaz gürültü seviyesi tüm yaş gruplarına göre farklılık gösterir. Beyaz gürültü yeni doğan bebekleri sakinleştirmek için ilk aylarında başvurulan bir çare olsa da ilerleyen aylarda bebeklerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Sağlığa ilişkin her konuda olduğu gibi beyaz gürültü konusunda da hekimlere danışarak istifade etmekte büyük yarar var. Bu bebekler için geçerli olduğu kadar yetişkinler için de geçerli elbette.