Erkek Bebek İsimleri

ÖMER Dirlik, canlılık yaşam gücü
ÖKTEMER Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
ÖKMEN Akıllı, zeki
ÖNALAN Önce davranan, önde giden, başa geçen
ÖNOL Önderlik et
ÖNCÜ Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
ÖNEM Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer
ÖKMENER Akıllı, yiğit
ÖZDİNÇ Dinç kimse, özü dinç
ÖZÇEVİK Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse