Erkek Bebek İsimleri

COŞKUNER Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek
CENGİZ Gözüpek, cesur
CEMALETTİN Güzellik taşıyan
CEVAN Farsça'da genç, delikanlı anlamına gelir
CANALP Can yiğit
CENGİZHAN Eski Moğollar'da Moğol hükümdarı
CENKER Savaşçı
CANFER Aydın bilgili, güçlü saygın
CAHİT Çok çalışan
CİNDORUK Bir dağın en yüksek noktası, doruğu