Erkek Bebek İsimleri

ERAKALIN Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse
ERENCAN Ermiş kimse, ermiş can
EJDER Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
ERGÖR Erken gör
ERCENK Savaşçı erkek
ERKMEN Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
ERGÖKMEN Gök yüzlü ve sarışın erkek
ERDAĞ Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
ERDİN Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin
ERGİNBAY Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin