Erkek Bebek İsimleri

ERAN Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma
EFLAL meyveleri yerde, kökleri gökyüzündeki bir cennet meyvesi
EMİR Buyruk
EKEN Tarım ile uğraşan
ERDÖLEK Ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit
ERÇEVİK Canlı, hareketli yiğit
ERGİNSOY Ergin bir hale gelmiş soy
ERGİNCAN Olgunlaşmış kimse
ERDİ Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
ENFAL Ganimet