Erkek Bebek İsimleri

ZİKRİ Zikirle ilgili, zikreden
ZEYNİ Süslü
ZEKİ Akıllı, anlayışlı
ZEKAİ Zeka ile ilgili
ZAL Mitolojik bir savaşçı
ZÜLKÜF Makam sahibi
ZEYNEL Süslü, dikkat çeken
ZÜMER Kuran-ı Kerim'in 39. suresi
ZİNAR Kaya