Kız Bebek İsimleri

ODANA Kırgız ve Kaşgar Türkleri'nde dişi peri
OYA Bir nesneye oyularak yapılan süs
OYLUM Hacim, dirim, üç boyutluluk etkisi
OYSU İnce, akan su, derecik
OKSAL Oka ilişkin
ORKİDE Az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek
OYACAN Nazlı ve kibar
OSKAY Neşesi eksik olmayan
OZANGÜL İnsanı şair yapan, gül gibi güzel
OKSU Hızlı akan su