Sanatın ve Anadolu’nun çiçekleri

EKAV/ Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, resim ve şiiri motiflerindeki yanılsama ile bir araya getiren Zeynep ÖZTÜRK’ün ‘Bakarken II’ isimli resim sergisine 9 Nisan 2022-7 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanatın ve Anadolu’nun çiçekleri

Resim ve şiiri, motiflerindeki yanılsama ile bir araya getiren Zeynep Öztürk’ün ‘Bakarken II’ isimli üçüncü kişisel sergisi, Anadolu’da yetişen 14 farklı çiçeğin hikayesini ustalıkla ele alıyor. Sergi, Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) ev sahipliğinde 9 Nisan-7 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ekavart Gallery çatısı altında sanatseverleri bekliyor.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim–İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Zeynep Öztürk’ün üçüncü kişisel sergisi olan Bakarken II, sanatçının eserlerinde sevgi ve coşkusunu motiflerle tuvaline aktarışını ve bu motiflerin belli bir düzen anlayışında tekstil altyapısını içine alıyor. Anadolu’da yetişen 14 farklı çiçeğin hikayesini ele alan Zeynep Öztürk’ün pentürlerinde dokusal çıkış olarak ele aldığı çiçek motifleri, gerçek ayrıntılardan arınmış olarak tuvale yansıyor. Sanatçı titiz bir disiplinle ele aldığı obje, figür veya mekan unsurlarını bellekte yarattığı değişimle, geometrik motiflerinin yanılsamalarını renklerle konumlandırıyor. Işığın vurduğu alanları yanılsamalarla irdelerken doku arayışlarını, stilize edilmiş geometrik motifler sayesinde farklı renk tonlarıyla yansıtıyor. Öztürk, küçük ve ince ayrıntılarla verdiği geometrik motifler ve renk ahenkleriyle insanı iç dünyasına yolculuğa çıkarırken; doğayla, tarihle, gelenekle kurduğu birliktelik, onun fırçasıyla çağdaş bir arayış içinde sentez olarak öne çıkıyor.

DİSİPLİNLERARASI SANAT BULUŞMASI

Sanatçı Zeynep Öztürk, üçüncü kişisel sergisinde eserlerinin yanı sıra, ikinci şiir kitabını da tanıtıyor. Kitapta yer alan 20 şiir; sevginin, aşkın, tutkunun, var oluşun, anlamın, sezginin, insanlığın, arkadaşlığın, bütün kavram ve değerlerin, bütün hissediş ve sezişlerin nasıl özgün bir dil katmanıyla dile geldiğinin güzel örneklerini içinde barındırıyor. Sergi, resim yapmaya devam ederken kelimelerin sihirli gücünü kullanarak şiir çalışmalarını da sürdüren sanatçıyı, okuyucuları ve izleyicileriyle buluşturuyor. Aynı zamanda sanatçı, Ekavart Gallery’de sergilenen 14 eserin satışıyla elde edilecek gelirin tamamının ‘Elim Sende Platformu’ üzerinden SMA’lı çocukların tedavisi ile bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan EKAV’ın sanat dalında eğitim gören bursiyerlere aktarılacağını da belirtiyor.