Anneyle ilk ayrılık: Anaokuluna başlangıç

Okula başlamak kimi çocuk için eğlenceliyken kimi çocuk için endişe verici olabi
Üç yaş civarı, çocukların artık kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olgunluğa eriştikleri ve sosyal ortamlara açılmaya başladıkları yıllar. Yani anaokuluna gitme zamanı da gelmiş sayılır. Fakat halen, ev dışındaki her türlü ortam çocuğa yabancıdır, bilinmezlik içerir, çekici olmasının yanında ürkütücüdür de. Çocukların bir bölümü bu duyguları açık, uzun ve yoğun olarak yaşar ve sergiler, bir kısmı da daha örtülü, kısa süreli ve hatta düşük yoğunlukta yaşar. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Atasoy’dan, bu süreçte çocukların yaşadıkları duygusal değişimleri ve dikkat edilmesi gerekenleri bir bir öğrendik.

Yaklaşımınız önemli
Güven sorunu yaşamayan, annesiyle uyumlu ve dengeli ilişki kurmuş, sağlıklı ve güvenli bağlılık geliştirmiş çocuklarda, göze çarpan büyük bir tepki olmaz. Özellikle aileleriyle aşırı bağımlı ilişkiler sürdüren çocuklarsa, anaokuluna başlarken ciddi sıkıntılar yaşayabilir.