Peter Pan Erkekler ve Wendy Kadınlar

Peter Pan hikayesini pek çoğumuz çocukluk döneminden bilir. Büyümek istemeyen çocuktur Peter Pan. Bir de onu idare eden daha tutarlı ve olgun Wendy karakteri vardır. Peki bu iki kahramanın özelliklerinin aslında kadın erkek ilişkilerinde karşılaşılan problemlerin kaynağı sendromlara adlarını verdiğini tahmin eder miydiniz?

Feyza Bayraktar

Feyza Bayraktar


Peter Pan Erkekler ve Wendy Kadınlar

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ve büyümeyi reddeden, kurallara karşı çıkan ve isyankar tutumda olan kişilerin aslında bir sendromdan muzdarip olabileceğini düşündünüz mü? Bu sendrom, özellikle yetişkin erkeklerde daha fazla görülen “Peter Pan Sendromu” olarak psikanalist Dr. Dan Riley tarafından literatüre geçmiş ve özellikle günümüz koşullarında artış gösteren bir durum haline gelmiştir. Özellikle kadınların, ilişkilerinde partnerlerinin sorumluluk almak istemeyişlerinden veya ailelerine bağlı oluşlarından kaynaklı şikayetleri Peter Pan sendromu olan bir erkekle ilişkiyi yürütmekten kaynaklı olabilir. Öncelikle bu sendrom aşağıdaki özellikler ve tutumlar ile kendisini gösteriyor:

 • Peter Pan erkekler, evli ise kendileri ve çocukları ile ilgili sorumlulukları almaktan kaçınır ve sorumlulukları eşine yükleme eğilimi içerisinde olabilirler. Eğer bekarlarsa, kendisini ilgilendiren sorumlulukları ailesine yükler. Özetle kendi dünyalarında sorumluluk almaya yer yoktur.

 • Narsisistik bir yapıya sahip olabilmektedirler. Adeta dünyanın merkezinde onlar varmış gibi hissedebilmektedirler.

 • İsyankar tutumları dikkat çekici düzeydedir. Sorumluluk almayan Peter Pan erkekler, herhangi bir kurala karşı koymayı veya kurallara uymamaya daha meyillidir.

 • Sorumluluk almak istemediklerinden dolayı başkalarına bağımlıdırlar. Onun yerine sorumluluğu alan anne, baba, eş vb. Bağımlı oldukları kişilerin başında gelmektedir.

 • İçinde bulunduğu toplumun kendisine bahşettiği rolleri ve gerçekliği reddetmektedir.

Sorumluluk almayı istememesi bu kişilerin başarısız olacağı anlamına gelmiyor elbette. Peter Pan sendromunda olan kişiler (özellikle erkekler), iş hayatında çok başarılı olabilir, prestijli meslekleri olabilir, fakat kendi özel hayatında sorumluluk almaktan kaçınıp bu sorumlulukları başkalarına yüklemeyi tercih ederler. Peter Pan erkekleri kendi rahatlık bölgesinden çıkmayı istemez ve zaman zaman gerçeklikten kaçmayı reddeder. Bununla birlikte, Peter Pan erkekler, sosyal ilişkilerde bir türlü dikiş tutturamaz ve yüzeysel arkadaşlıkların ötesine geçemezler. Bunun sebebi ise, duygusal ve sosyal olarak yaşıtları gibi hissetmez ve davranmazlar. Bu alanlarda olgunlaşmayı reddederler. Sosyal ortamlarda neşeli ve eğlenceli bir yapıları olsa dahi kalabalıklar içerisinde yalnızdırlar. Dürtüsel davranma eğilimleri yüksektir, canının istediği gibi hareket etme eğilimindedirler,fakat dürtüsellik anlamında, cinsellik konusunda tereddütleri vardır. Partneri ile cinsellik yaşamaya çok istekli olmayabilirler.

Peki Peter Pan erkekleri kim tamamlıyor: Wendy kadınlar

Dr. Dan Kiley, Peter Pan sendromunu ele alırken, ilişkisel anlamda Peter Pan erkeklerinin yine aynı hikayedeki karakterlerden Wendy kadınları ile eşleşme ihtimali çok yüksekt diyor. Aslolan, Peter Pan erkeklerinin tutum ve davranışlarını ve genel olarak ilişkiyi yönetmek adına kadınların Wendy tuzağına düştüğü belirtilmekte. Peki Wendy kadınlar Peter Pan erkeklere karşı nasıl bir tutum içerisindeler ve Wendy sendromu ne gibi belirtiler taşıyor?

 • Reddedilme korkusu yaşarlar, bu yüzden bir anlamda kimlik çatışması içerisindedirler. Sorumluluk almayı reddeden Peter Pan erkeğe karşı anaç bir tutum sergileme eğilimindedirler.

 • Başkalarının onayına ihtiyaç duyarlar.

 • Kendi tercihlerinin, nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarının çok fazla önemi yoktur

 • Toplum tarafından kabul edilebilir ölçütlerde davranma konusunda titizdirler.

 • İlişkisi ile ilgili problem yaşadığını inkar etme eğilimindedirler.

 • Hayatındaki kişi için vazgeçilmez olduğunu düşünürler. O olmadan partneri ayakta kalamaz düşüncesine bağlıdırlar.

 • Aidiyet duyguları fazlasıyla gelişmiştir. Partnerinin kendilerine duygusal (hatta ekonomik bile olabilir) bağlı olması aynı şekilde Wendy kadınlarda karşılıklı bir aidiyet ve bağlılık oluşturur.

 • Çok fazla sorumluluk alırlar ve zaman zaman bu sorumluluklar tükenmişlik hissini beraberinde getirebilir.

 • Aldıkları sorumluluklar neticesinde sürekli şikayet eder konumdadırlar. Partnerine bir şey yaptırması için tepkisel olması gerekmektedir. Bu durum suçluluk duygusu hissetmesine yol açabilmektedir.

Bu belirtiler size de tanıdık geliyor mu? Günümüz ilişkilerinde karşılaşılabilecek ve günümüz toplumlarında özellikle erkeklerde görülen Peter Pan sendromunu ilişkisel boyutta aşabilmek için ise Wendy’nin Tinkerbell’e dönüşüp iki tarafın etkileşim içerisinde olabileceği ve bunu gerçeklikten kopmadan ve olgun bir biçimde yapması sağlayacaktır. Böylelikle düşler ülkesinden gerçek hayata dönebilirler.