Astrolojide Karmik Ay Düğümleri

Astrolojide Karmik Ay Düğümleri

Kuzey&Güney Ay Düğümü'nüzü öğrenin gelecek kaygılarınızı yok edin.

Hepimiz hayatımızda kısır döngü haline gelmiş problemlerle savaşmak zorunda kalırız. Patronumuz bizi anlamaz, duygusal ilişkilerimizde gerilimler yaşarız, ailemize kendimizi ifade edemeyiz ve hep kısıtlanmaktan yakınırız. Peki bu yaşadığımız olumsuz döngülerin çözümü için sadece doğduğumuz tarihi bilmek yeterliyse? Ya kadim gökyüzü, bize bunları çözmek için harika ipuçları gönderdiyse?

Ruhunuzun size mesajı var. Buna kulak verin.
Hayat sonsuzdur, bitmez…
Ruh sonsuz olduğu gibi hayat da sonsuzdur… Geçmiş ile bugün ve geleceği bağlayan bir ip vardır. Bir hayattan diğerine devam eden bir şey vardır… Değişik isimlerde, değişik hayat tarzı içinde, farklı cinsiyetlerde ama bir şekilde bir öncekilerden bazı özellikleri bir sonrakine taşıyarak gelir gideriz, sonsuz döngü içinde… Bir hayattan aldığımızı bir sonraki hayata aktarırız. Bu sonsuz bir şekilde böyle sürüp gider.

Tekamülün sırrını çözmek için astrolojide ‘Ay Düğümleri’ni anlamak gerekir. Ay Düğümleri özellikle Doğu Astrolojisinde itibar görmüş ve her zaman anlamı ve önemine yakışır bir şekilde dikkate alınmıştır. Artık günümüzde Batı ve Klasik Astroloji’de de kullanılmaktadır ve hak ettiği değeri görmektedir.
* Doğu felsefesinde Ejderha’nın başı ve kuyruğu olarak bilinirler. Güney düğüm Ejderha’nın kuyruğu, Kuzey düğüm ise başını temsil eder. Bir döngüsü 18 yıl sürmektedir.
• Teknik olarak Ay Düğümleri, Dünya’nın yörüngesi ile Ay’ın yörüngesinin kesiştiği noktaları gösterir.
• Ay’ın Güney düğümü geçmiş hayat deneyimlerinizi, Kuzey düğümü ise bugün ve geleceğinizin olası hikayesini anlatır size.
• Ruhsal amacınız her ikisinde saklıdır.
• Ay düğümleri, kişinin geçmiş hayatlardan bu hayatına getirdiklerini, Ruhun amacını, amacına uygun ruhsal rotasını ve gelişimi için ilerlemesi gereken yönleri gösteren karmik enerji aksıdır.
• Ruhun pusulasıdır.
• Ejderha’nın başını takip ettiğinizde alan, ilerleyen ve kazanan oluruz. Kuyruğunu takip ettiğimizde, bir yandan geçmişten getirdiğimiz negatif duygu, düşünce ve inanç kalıplarının karmik yüklerini taşırız, diğer yandan geçmiş ruhsal kazanımlarımızın ödüllerini yaşarız.
• Bunların hepsi enerji bedeninizde muhafaza edilir.
• Doğum haritanızda Ay düğümleri aksınızı bilmeniz, ruhunuza ve kadersel olarak çekileceğiniz ruhsal yola dair büyük bir farkındalık yaratacaktır sizde. Haritanızda Ay düğümlerinizin hangi burçta olduğunu bulmak için, Yıllara Göre Ay Düğümleri Tablosu’na bakınız.
• İnsan geçmişini bilmeden, geleceğe doğru sağlıklı ve emin adımlarla ilerleyemez.
• Geçmiş hayatlarınızda ne tür hikayelerin kalıplarını getirdiniz, bunlar bu hayatınızda sizi nasıl etkiliyor? Yaşananlar geçmişte kalmasına rağmen, izleri enerji bedeninizde ve bilinçaltınızda durur ve sizi yönetmeye devam eder. Farkında olun ya da olmayın, bu böyledir. Kimi iyi etkiler taşırken, kimi hayatınızdaki kısır döngülerin sebebidir. İşte, bunları anlattık ve bunlardan nasıl kurtulacağınızın yollarını gösteren bir ışık tutmaya çalıştık size.
• Ayrıca hayatında ne tür yenilikler yapmak, yolunuzdaki engelleri kaldırır, ileri götürür sizi?
• Gelecek insanı korkutur. Çünkü gelecek yeniliklerle ve bilinmezliklerle doludur. Ancak durum öyle değildir. Bu hayata yeni deneyimler kazanmaya geldiniz, bu yeni deneyimler ve yapacağınız yenilikler, aslında tam da size uyan ve ihtiyacınız olan şeylerdir.
• Yeni, geçmişten farklı ama onunla çok alakasız değildir, sonuçta Kuzey Ay düğümü Güney’in zıt burcudur, bu iki burç birbirini tamamlar. Birinin içindeki yapı diğerinin dışındadır. Birbirinden çok ayrı değildir bu anlamda. Bu yeniyi öğrenebilme potansiyeli aslında sizin içinizde var, yapmanız gereken o potansiyeli harekete geçirme iradesini göstermektir sadece. İşin özü budur.
• Ne zaman ki, Kuzey Ay Düğümü’nün işaret ettiği yeni şeyleri; hayatın sizden beklediğini anlarsınız ve onları yapmaya, en azından birkaçını yapmaya cesaret edersiniz, o zaman korkularınızı yırtıp atarsınız kağıt misali ve dışınıza çıkar, engelleri aşar ve ruhsal yolculuğunuzda ilerlersiniz.Ruhun yolculuğu
Ay Düğümleri sıklıkla gerek geçmiş yaşantılardaki gerekse bu yaşantıdaki karma ve kader ile bağdaştırılır. Bu bakımdan, tanımlamayı Reenkarnasyona inananlar ile inanmayanlara göre ayırmak gerekir.

Güney Ay Düğümü, Reenkarnasyona inananlara göre, geçmiş hayatlardan bu hayata taşıdığımız, bu yüzden doğuştan yatkın olup, doğal olarak iyi bildiğimiz yetenek ve beceriler, ruhsal kazanımlar ve karmik yükler, ayrıca geçmiş yaşantılarımızda bize faydası olmakla beraber bu yaşantıda ilerlememize bir faydası olmayan hatta kimisi aleyhimize çalışan, kısır döngülerimizin, aynı yerde çakılıp kalmamızın kaynağı olan geçmiş ruhsal ve duygusal yapı, alışkanlıklar ve davranışlarımızı gösterir.

Kuzey Ay Düğümü ise, henüz bilmediğimiz ve bizim için yeni olmakla beraber, bu enkarnasyonda yani bu hayatımızda zor gelse bile öğrenmemiz gereken, hatta enkarne olmadan önce ruhumuzun öğrenmeye söz verdiği, bize bu hayatta ruhsal ve duygusal ilerlemenin yolunu gösteren ‘yeni’ beceri, ruhsal/duygusal yapı, davranış ve kişilik özelliklerine işaret eder.

Güney Ay Düğümü, Reenkarnasyona inanmayanlara göre ise, geçmişte kazandığımız ruhsal kazanımlar, aile ve atalardan bize aktarılan maddi-manevi karmik yükler, yetenek ve beceriler, içine doğduğumuz aile ve çevre koşulları tarafından bize empoze edilen, ayrıca kişiliğimizin temel yapısından kaynaklı yatkın olduğumuz, tecrübe edinerek yapmaya alışkın hale geldiğimiz, kiminin geçmişte bize faydası olmasıyla beraber bugün artık faydası olmayan, hatta bize karşı çalışabilen, bir şeylerden kaçtığımızda sığındığımız ama aslında çözümsüzlük getiren veya en azından ilerlememize bir faydası olmayan ruhsal/duygusal yapı, davranışsal özellik ve alışkanlıklarımızı işaret eder.

Kuzey Ay Düğümü ise, büyüyüp birey olma yolunda hayatımızı kendimiz yönetmeye başladıktan sonra öğrenmemiz gereken ve öğrendiğimiz takdirde bize faydası olacak, bizi çıkmazdan, kısır döngülerimizden kurtaracak ve ileriye götürecek ‘yeni’ duygusal/ruhsal yapı, davranış, beceri ve alışkanlıklara işaret eder.


Ay Düğümleri ve Ay arasındaki bağlantı dualiteden birliğe doğru
Geçmiş ruhsal yolculuk Güney Ay Düğümü, gelecek ruhsal yolculuk ise Kuzey Ay Düğümüyle temsil edilir dedik.
Ay Düğümlerinin yanında Ay’ın görevi nedir, peki?
Geçmişten geleceğe doğru ilerlediğimiz ruhsal yolculukta, Ay her iki Düğümün ruhla bağlantısını temsil eder. Çünkü her ikisinin arasında duran Ay ‘ruh’u temsil eder.
Ruh tüm hayatlar boyu aynıdır ama gelişir ve ilerler.
Kişi geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda yaşar, bir başka boyutuyla. Çünkü insan sadece geleceğinden örülen ruhsal bir varlık değildir, geçmiş, bugün ve geleceğinin bir sentezidir.
Bu bağlamda, kişi bugünü yaşarken Güney Ay Düğümü ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki, karşıt açı kalıbında olmalarından kaynaklı, dualiteleri yaşar, yani geçmişle geleceğin çatışmalı enerjisiyle baş etmeye uğraşır ve bu gerilimli enerjileri bir harman yaparak ruhsal bütünlüğü sağlamaya çalışır. Çatışmaların sonucunda bir senteze ulaşmaya çalışır.
İşte, kişi bu sentezi doğum haritasındaki Ay’ı aracılığıyla yapar. Başka ifadeyle, ‘dualite’den ‘bir’liğe ulaşmaya çalışır.
Ay’ın önemi en çok bunalım zamanlarında hissedilir.
Hayat içinde bocalayan insanlar, bir senteze varamamış, yani ruhuyla irtibatını koparmıştır, en azından o dönemlerde. Bunalımı, kendini kayıp hissetmesi bundandır.
Evrimsel Astrolojinin kurucularından, Astrolog Jeffrey Green bir makalesinde der ki, “Geçmişin evrimsel güçlerinin geleceğin evrimsel güçleriyle çatışması arasındaki gerginliğin sonucu: Evrim. Kişinin geçmişi ile geleceği arasında süregelen gerilim natal/doğum Ay’ı aracılığıyla deneyimlenir ve entegre edilir.”
Green’e göre, hepimiz geleceğimize geçmişi yansıtırız, geleceğin belirsizliği bize güvensizlik yaratır, kendimize güvenli alan yaratmak için geçmişi bir şekilde bugün ve geleceğe taşırız.
Green ayrıca, bu bizim yavaş evrim geçirmemize neden olabilir ama insanın gelişim ve evrim sürecinin doğası bu yöndedir, der.
Özetlersek;
Ruhumuz statik, yerinde sayan bir şey değildir, evrim geçirir, gelişir ve ilerler.
Ay Düğümlerinin yanında Ay’ın rolü başroldür. Geçmişle geleceğin çatışmasından çıkan sentez Ay’da ifadesini bulur. Dengenin ve birliğin sağlandığı yer burasıdır diyebiliriz.Yin-Yang
Astrolojide Ay düğümleri ve Ay arasındaki bağlantıyla temsil edilen, ‘Dualiteden Birliğe’ kavramı ile anlatılmak istenen ruhsal yolculuk, aslında Doğu mistisizminde çemberin içinde siyah-beyazla temsil edilen Yin-Yang sembolizmiyle anlatılmak istenenle aynı şeydir.
Yin-Yang, ‘dualiteyi’ temsil eder, Yin-Yang’ın içinde bulunduğu çember ‘birliği’ temsil eder. Çember aynı zamanda, ‘ruh’u temsil eder.
Astrolojide, Yin-Yang’ın karşılığı Ay Düğümleri; çemberin karşılığı, Ay’dır.
Özetle, ruh içindeki dualiteleri bir etme yolculuğunda, dengelemeyi ve birliği sağlar.

Ruhun amacı veya misyonu
Ruhun amacını veya misyonunu sadece bir düğüme bakarak anlatamayız. Bunu ortaya çıkarmak ve anlamak için her iki düğümü de analiz etmek ve sentezlemek gereklidir.
Konuyu ruhsal ve duygusal deneyimler bağlamında bir örnekten yola çıkarak açıklayalım; Güney Ay düğümü Akrep ve Kuzey Ay düğümü Boğa olan birini ele alalım. Akrep deyince akla gelenler; negatif/gölge yanıyla bırakamamak, takıntılı sevmek, kaybetme korkusu ve pozitif yanıyla; derin bağ, derin duygusallık, aşkı derin duygulara temas ederek yaşamak, güçlü ve derin bir aşk yaşamak. Boğa deyince akla gelen semboller; kendine değer vermek, genel olarak değer duygusu geliştirmek, sevmek, sevgi.
Ay düğümleri Akrep-Boğa olan bu kişinin geçmiş hayatlarından ‘bırakmayı bilememek, kaybetme korkusu ve takıntılı sevmek’ özelliklerini getirdiğini düşünelim. Bu kişinin bu hayatta ruhsal amacı veya misyonu, ‘takıntıdan uzak, gerektiğinde bırakmayı bilerek sevmek, bunun için ayrıca kendine değer vermeyi öğrenmek’ diyebiliriz.   
Çünkü geçmişte bunu başaramamıştır büyük olasılıkla. Kuzey Ay Düğümü Boğa ise, bunu nasıl başaracağının işaretini verir. Boğa deyince, akla ‘sevgi ve kendine değer vermek’ gelir. Demek ki, kişi aşırı bağlanmayı, takılıp kalmayı kendine değer vermeyi öğrenerek aşabilecektir bu hayatında.
Ayrıca, bu kişi geçmişten getirdiği, ‘derin aşk, derin bağ hissedeceği bir aşk yaşamak’ hedefine de bu şekilde ulaşabilecektir. Yani, ‘kendine değer vermeyi’ ve ayrıca ‘sevmenin gerçekte ne demek olduğunu’ öğrendiğinde derin aşkı sağlıklı bir şekilde yaşayabilecektir.
Meslek ve yetenek bağlamında düşünürsek, kişinin bu hayattaki ruhsal amaç veya misyonunu ne temsil eder?
Kişi bu hayata niye geldi? Neyi gerçekleştirmek için geldi? Ne olmak için doğdu? Mesleki açıdan ruhsal misyonu nedir? Bunların sırrı yine tek bir düğümde değil, her iki düğümde gizlidir.
Kişinin mesleki açıdan ruhsal misyon ve amacını yine, her iki düğümü analiz edip sentezlediğimizde ortaya koyarız.
Kişi ruhsal hedefini, mesleki yetenek ve becerileri bağlamında, Güney Ay Düğümü’nden alır.
Güney Ay Düğümü kişinin ne olmak için doğduğunu gösteren düğümdür, diğer ifadeyle.
Tabii, kimi kişiler mesleğini Kuzey Ay Düğümü’nden alabilir. Bu hayatında öğrenip geliştirmeyi seçtiği yeni bir meslek ve yetenektir bu. Ancak, büyük yetenek veya doğuştan gelen yeteneğin geçmiş hayatlardan geldiğini söyleyebiliriz.
Örneğin; doktor olmak için doğmak, star olmak için doğmak, lider olmak için doğmak.
Kuzey Ay Düğümü, Güney’den getirdiği mesleki hedefini gerçekleştirmesi için uygun olan ‘yolu’ veya ‘rotayı’ anlatır. Diğer ifadeyle, ruhsal ‘görev’ini ifade eder.
Bir başka açıdan baktığımızda, mesleki yetenek ve beceri bağlamında, Güney Ay Düğümü ‘kaynak,’ Kuzey ise, o kaynaktan aldığını ‘aktardığı’ yerdir diyebiliriz. Yani, kişi Güney’den alır, Kuzey’e aktarır. 
Bu çerçevede, Güney Ay Düğümü ‘ne’ sorusuna, Kuzey Ay Düğümü ‘nasıl’ sorusuna yanıt verir.
Ruhsal hedef ve görev, neyi ve nasıl, hangi kaynaktan alıp nereye aktaracak harmanlayıp sentezlediğimizde, kişinin ruhsal amacı veya misyonu ortaya çıkar.
Bu arada, şunu not düşelim, bir kişinin Ay Düğümleri’ni kişinin ruhsal amacı ve misyonu çerçevesinde incelerken, kişinin geldiği ruhsal seviye ve kişisel potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca bir burcun işaret ettiği çeşit çeşit meslek ve yetenek vardır, kişinin bunlardan hangisine yatkın olduğunu ve hangisini seçmiş olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek. Kişinin misyonu ve amacını bütün bunları dikkate alarak ortaya koymak gerekir.
Şimdi, meslek ve yetenek çerçevesinde ruhsal amaç veya misyonu birkaç örnekle somutlaştıralım. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk’ü ele alalım. Atatürk’ün Güney Ay düğümü İkizler, Kuzey Ay düğümü Yay’da.
İkizler deyince ve böyle büyük bir lider söz konusu iken, ruhsal hedefi ‘bir fikrin sembolü olmak’ aklımıza geliyor. Yay deyince, görevi veya ruhsal hedefini gerçekleştireceği yolu ‘özgürlük, inandığı şey için savaş’ aklımıza geliyor.
Buna göre, Atatürk bir şeyin sembolü olmak için doğmuş. Bu nasıl olacak? İnandığı şey için savaşarak veya özgürlük için savaşarak. Bu iki düğümün semboliklerini harmanladığımızda, Atatürk’ün ruhsal amacı veya misyonunu ortaya koyarız; özgürlük için savaşarak, emperyalizme karşı savaşarak, özgürlük için savaşın sembolü olmak diyebiliriz.
Bir başka örnek mi? Güney Ay Düğümü Akrep, Kuzey Ay Düğümü Boğa olan birini düşünelim yine... Buna göre, bu kişinin ruhsal amaç ve misyonu ne olabilir?
Bu kişi Akrep’le temsil edilen geçmiş hayatlarından ‘psikoloji, şifa, occult bilgiler, medyumluk, kehanet, yüksek sezgi vs’ gibi yetenekleri getirmiş olabilir, buna uygun bir mesleği hedefleyebilir. Mesela, psikolog, astrolog, medyum, regresyon uzmanı, bio-enerji uzmanı, yogi veya yaşam koçu olmayı seçebilir. 
Bunu, Kuzey Ay düğümü Boğa’ya uygun bir görev alanında veya yolda yaptığında ruhsal amacına ve misyonuna ulaşabilecektir. Boğa deyince, ‘insanlara sevgiyi öğretmek, sevginin önemini anlatmak ve göstermek, kendine değer vermenin önemini anlatmak, bedene bakmanın önemini anlatmak’ olabilir.
Bunları harmanlayıp sentezlediğimizde, bu kişinin ruhsal amacı veya misyonu, ‘insanların sevgi, ilişki problemlerini çözmek, insanların dikkatini sevginin önemi ve gücüne çekmek, yaralarını iyileştirmek için kendine değer vermeyi öğrenmelerinde yardımcı olmak, konferanslar vererek, kitaplar yazarak insanlara sevgi ve ilişkiler üzerine yol göstermek’ olabilir.
Bir örnek daha vermek gerekiyorsa... Güney Ay Düğümü Yay, Kuzey Ay Düğümü İkizler olan bir kişinin ruhsal amaç veya misyonu ne olabilir? Kişi gazeteci olsun. Yay’dan alıp İkizler’e aktaracaktır, ruhsal misyonunu gerçekleştirmek için. Yay; spiritüel/ruhsal bilgiler, astroloji, hayatın anlamı, inançlar, inandığı şey için savaşmak veya arayışlara girmek ile alakalıdır. İkizler ise; bilgiyi öğretmek, haber vermek, haber yapmak, bilgi vermek ile alakalıdır.
Buna göre, bu kişinin ruhsal amacı ve misyonu spiritüel bilgileri alıp, insanlara aktarmak, insanları bu konularda haberdar etmek, ruhsal konularda bilgi vererek veya haber yaparak insanları eğitmek, insanları ruhsal konular üzerinden bilinçlendirmektir.

Karmik İlişki ve Ruh Eşi
Ruhsal yolculuğumuzda, karşımıza çıkan önemli ilişkilerin hepsi karmik kökenlidir. Bu ilişkiler üzerinden yaşamamız gereken karmik dersleri yaşarız.
Kimi karmik ilişki zorluklarla engellenir, hatta yaşanamaz. Yaşanan kimi karmik ilişki bir süre sonra biter. Bize vereceği ruhsal ders için görevi o kadardır çünkü. O kişi sadece onunla ilgili veya onun tetiklediği, su yüzüne çıkmasına vesile olduğu karmayı yaşamamız ve çözmemiz üzere gelmiştir.
Kimi karmik ilişki de kalıcıdır. Birlikte karmayı çözdüğümüz ve karmik yükümlülüğünü tamamladığımız ve korku, öfke yerine aşkı ve sevgiyi koymayı başardığımız karmik ilişki hayatımızda kalıcı olur, hayat yoluna o kişiyle devam ederiz.
Astrolog Brady ‘Soul Mission’ kitabında karmik ilişki ile ruh eşi arasındaki farkı şöyle ifade etmiş:
Karmik ilişki bizimle karmayı çözmek için iş birliğine yanaşmayan kişi, tam tersi zorluk çıkaran, acı çektiren kişidir. Çünkü ona karşı karmik borcumuz vardır. Telafi etmemiz için zorluklar çıkarır.
Ruh eşi ise, karmayı aşmak için gönüllü olur, birliktelik ruhu ile hareket eder ve ruhsal amaca da hizmet eder bizimle birlikteliğinde.
Bu tanımlamayı doğru bulmakla beraber, eksik bulurum.
Ruhsal/duygusal bütünlüğü yaşadığımız ve uzun soluklu ilişkiye sadece ruh eşi ilişkisi demek bana yeterli gelmiyor. Ruh eşimiz aynı zamanda karmik ilişkimizdir de.
Karmik ilişkilerin kimisi aşk ilişkisidir, kimisi aşk ilişkisi değildir. Keza, ruh eşi bağlantısının kiminde aşk vardır, kiminde aşk değil, sevgi bağlantısı vardır.Karma Nasıl Aşılır?
Denge.
İşin sırrı dengede kalmakta.
Dengeyi nasıl sağlarız?
Ruhumuzu iyileştiren ve geliştiren yeni deneyimlere kendimizi açmamız lazım. Kısır döngü de ancak o zaman çözülmeye başlar.
Yani, pusulayı Kuzey Ay Düğüm yönüne çevirmemiz lazım. Güney’den edindiğimiz deneyim ve özellikleri Kuzey’den edineceğimiz yeni deneyim ve özelliklerle dengelememiz lazım. Tahterevallinin dengesi için iki tarafı da güçlendirmek gerek çünkü. Güney tarafı yeterince güçlü zaten, şimdi sıra eksik veya hafif olan Kuzey tarafını güçlendirmede. 
Astrolog Jan Spiller “Olumlu eylem, korkunun ilacıdır” der.
Karma yalnızca, önceki/eski eylemlerinizi bilinç, yeni söz ve yeni eylemler üzerinden dengeleyince tamamlanır, diye ekliyor Astrolog Brady.
“Kuzey Ay Düğümü’nüze baktığınızda, tüm bu yaşamınızın altında yatan temel derse bakmaktasınız” diyor Astrolog Jan Spiller yine.
Spiller, bir davranışınızı değiştirin, olaya yeni bir bakış açısı getirin ve yeni bir davranış başlatın, hayatınızın hikayesi değişsin, diyerek karmayı aşmanın yolunu çok güzel özetlemektedir.
Yeni bir davranış fark yaratır!
Yeni bir şey söylemek lazım, yeni bir şey yapmak lazım, işin özü.
Ancak ‘yeni’yi öğrenmek ve yerleştirmek öyle kolay bir şey değildir. Yeni bizi korkutur her zaman, bilmediğimiz bir şeydir o. Onun için tereddütler yaşar, döner dolanırız etrafında ama asla vazgeçmemeli ve pes etmemeliyiz, değişmek ve gelişmek için yeniye yönelmeliyiz.
Yeni davranış aslında eski davranışın tam tersidir. Ay Düğümleri zıt burçlarda olduğuna göre, birbirinin tersi davranışlar içerir, buna göre, bu hayatta yürümemiz gereken yeni ruhsal yolumuzu temsil eden Kuzey Ay Düğümü’nün işaret ettiği ‘yeni bir davranış’ Güney Ay Düğümü’nde temsil edilen ve geçmiş karmaya işaret eden ‘eski bir davranışın’ zıttıdır. Dualitenin diğer ucu yani. 
Yeni davranış ayağımıza bağ olan ve karma içeren eskiyi aşmamıza veya iyileştirmemize yardım eder. İşte, o zaman eski ve yeni davranışlarımız, geçmiş-bugün-geleceğimiz sağlıklı bir dengeye kavuşur ve ruhsal bütünlüğe, birliğe ulaşırız.
Kuzey Ay Düğümü’nün mottosu: “Yeni bir davranış kazan, hayatın değişsin!”
Küçük bir özet...

Karmik Ay Düğümleri Nedir?
 Güney Ay Düğümü ‘geçmişteki ruhu’ anlatırken, Kuzey Ay Düğümü ‘bugünü ve geleceği’ anlatır. Bunlar her zaman birbirinin zıt burçlarıdır. Ay Düğümleri birer yol gösterici gibi işler. Kazanmamız ve bırakmamız gereken yönlerimiz için bize birer yol haritası olurlar.Güney Ay Düğümü Ne Söyler?
Geçmiş hayatlardan ya da geçmişimizden bugüne taşıdığımız, yetenekleri, ruhsal kazanımlarımızı, karmik yükleri, geçmişten ya da çevre koşulları ve ailesel sebeplerle bu hayata taşıdığımız, ilerlememize ayak bağı olan kısır döngüleri, ruhsal ve duygusal alışkanlıklarımızı bize Güney Ay Düğümü anlatır.

Kuzey Ay Düğümü Ne Söyler?
Hayatımızın iplerini elimize almak için öğrenmemiz gerekenleri, ilerlememizin önünde ayak bağı olan ruhsal ve duygusal engelleri aşmanın yolunu, kazanmamız gereken yeni davranışsal ve ruhsal özelikleri, bizi kısır döngülerimizden arındıracak adımların neler olduğunu Kuzey Ay Düğümü anlatır.

Yeni Başlangıçlar...
Peki yeni deneyimlere açık olmak için geçmişten gelen her şeyi bir kenara mı atmalıyız? Güney ve Kuzey Ay Düğümleri ilişkisi her şeyi bir kenara bırak ve kendini sıfırdan yarat demek değildir. Rotamızı ileriye çevirmek için, Güney ve Kuzey Ay Düğümleri’ni dengelemek, onları harmanlayıp barıştırmak gerekmektedir. Yeteneklerimizi, ilişkilerimizi, başarılı olduğumuz noktaları ancak bu şekilde deneyimleyebiliriz.

Karmik Ay Düğümleri Burçlarda
Geçmiş hayatlardan getirdiğiniz, kimini bırakmanız gereken özelliklerinizi, ayrıca hak ettiğiniz ruhsal kazanımları Güney Ay Düğümü anlatır.
Gelişmek ve ilerlemek için bugün ve geleceğe doğru ruhsal yolculuğunuza işaret eden kılavuzunuz ise Kuzey Ay Düğümü’dür.
Kuzey Ay Düğümü yanımızı reddetmeye çalışırız sürekli çünkü yeni bir şeydir ve yeni bize zor gelir, bizi korkutur ve ne yapacağımızı bilemeyiz ama ne zaman ki, onun temsil ettiği bazı yeni davranışları kazanmaya başlarız, o zaman bizde bir değişim olur. İşte, o zaman ilerlediğimizi, bir şeyleri köklü bir şekilde aştığımızı ve yol kat ettiğimizi görürüz.Ay Düğümleri Tablosu
Tabloda sadece Kuzey Ay Düğümü verilmektedir, Güney Ay Düğümü zıt burçtadır. Örn; Kuzey Ay Düğümü Yay’da ise Güney Ay Düğümü onun zıt burcu İkizler’dedir.

Zıt Burçlar: Koç-Terazi, Boğa-Akrep, İkizler-Yay, Yengeç-Oğlak, Aslan-Kova, Başak-Balık