Cennet İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

'Cennet' ismi Arapça kökenli bir isim. Peki, Cennet isminin anlamı ne? Cennet ne demek? Bu yazımızda Cennet isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Cennet İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

CENNET İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Cennet
  • Cinsiyet: Kadın
  • Köken: Arapça
  • TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde Cennet isminin iki anlamı şöyledir:  Dinî inanışına göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak. 2. Çok güzel, ferah yer, bahçe.

 
CENNET İSMİNİN ANLAMI

Arapça bir isim olan Cennet, din bilgisi dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt anlamına gelir. Mecaz anlamlı olarak herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer anlamında da kullanılır. Bir diğer anlamı ise herhangi bir şeyin kolayca yapıldığı yerdir. Çok güzel, huzur veren yer anlamında da kullanılır.

CENNET'İN KELİME KÖKENİ

TDV Ansiklopedisinde Cennet kelimesiyle ilgili şu bilgiler paylaşılır: Cennet “örtmek, gizlemek” anlamındaki cenn kökünden isim olup “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” mânasına gelir.  Batı dillerinde cennet karşılığı olarak kullanılan paradis (paradise) kelimesinin aslı Grekçe paradeisos olup Eski Farsça’da “etrafı çevrilmiş yer, ağaçlı bahçe” anlamındaki pairi-daēzadan gelmektedir. İbrânîce Tevrat’ta ilk insanın yerleştirildiği bahçeyi ifade etmek üzere kullanılan Gan Eden (Eden bahçesi) tamlamasındaki gan kelimesi, Tevrat’ın ilk Yunanca tercümesi olan “Yetmişler” çevirisinde paradeisos olarak karşılanmıştır. Grek literatüründe bu kelime ilk defa Ksenofones (Xenophon) tarafından ve “bahçe” anlamında kullanılmıştır. Eski Farsça’daki pairi-daēza kelimesi, sonraki dönem İbrânîce’sinde “cennet” anlamında kullanılan pardes kelimesinin ortaya çıkmasına sebep olmuş, ancak yahudi din bilginleri (rabbiler), hem Âdem’in yerleştirildiği hem de iyilerin ölüm sonrasında ikamet edecekleri cenneti ifade etmek üzere Gan Eden ismini kullanmaya devam etmişlerdir.

CENNET İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Cennet ismi, özlemi, hoşluğu ve dinginliği çağrıştırır. Güzel sanatlara ve yaratıcılık gerektiren işlere oldukça yatkın olurlar. Güçlü hayal gücüne ve duygu dünyasına sahiptirler. Analizci, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, korkusuz, araştırmacı, ispat odaklı ve pratiktir. Etrafındaki her şeyde gerçeği arama arzusunu ve dürtüsünü yansıtır. Güçlü sezgilere sahiptir. Cennet ismindeki insan uyumlu bir mizaca sahiptir. Genellikle uzlaştırıcı olarak çevresi tarafından aranan bir insandır. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

CENNET İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Cennet ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Afet, Alamet, Atıfet, Atufet, Azimet, Basiret, Bereket, Beşaret, Bidayet, Buket, Demet, Emanet, Emet, Ezamet, Fazilet, Feraset, Fetanet, Hamiyet, Hasret, Hayret, Hicret, Hürmet, Hürriyet, İbret, İcabet, İcazet, İffet, İnayet, Janset, Keffaret, Keramet, Kısmet, Kıymet, Kifayet, Letafet, Mağfiret, Marifet, Mefharet, Meserret, Müceddet, Mürüvvet, Mürvet, Nefaset, Nezafet, Nezaket, Nimet, Nükhet, Saadet, Zarafet, Ziynet (Daha fazla benzer isim için tıklayın: C harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

C: İsmin ilk hari olarak yer alan “C”, kişiye başkaları için çabalayan, fedakarlık bilinci olan, geniş vizyonları sayesinde geleceğe yatırım yapan kişilik özellikleri kazandırır.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, coşku, heves, pozitivizm sağlar.

N: İsmin ilk hecesinde yer alan “N” harfi kişiye, duygularına güvenebilme özelliği katar. Bu harfe sahip kişiler başkalarının duygularını rahatça anlayabildikleri için yazarlık yapabilirler.

N: İsmin içinde yer alan n harfi numerolojide 5 rakamı ile eşdeğerdir ve bu harf kişiye, ani gelişen sıra dışı durumlara kolayca adapte olabilme özelliği verir. Bu harfe sahip kişiler orijinal ve vizyoner insanlardır.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, hayattaki neşeyi ve kişinin neşeli olmasını temsil eder. 

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi, cimriliği temsil eder. Bu harfe sahip insanlar paylaşımcı kişiler değillerdir. 

İSİM NUMEROLOJİSİ

Cennet İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, Sosyal Bilimler, Şifacılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemmeliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesine de engel olabilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “C” ile başlayan kişiler, hedeflerine ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs geren kişilerdir. Cesur insanlardır. İsmi “T” ile biten kişiler, başkalarına karşı agresif ve duygusuz davranabilme özelliğine sahip,  kendilerinde hata bulmayan, başkalarında suç bulan insanlardır.

CENNET İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Cennet ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 10, 19, 26 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.