Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor?

İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor. Peki deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor? İşte Sultangazi olası deprem riski raporları

Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor?

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından İstanbul'un ilçelerindeki deprem riski merak ediliyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden birisi de Sultangazi deprem risk haritası. Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB Raporu'na birlikte bakalım...

AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASINA BAKABİLİRSİNİZ

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayılanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmişti. Deprem mühendisliği alanındaki gelişmeler, diri fay çalışmaları ve yeni veriler ışığında 23 yıl aradan sonra Türkiye’nin Deprem Haritası değiştirilmiş oldu.

Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor? - Resim : 1

Türkiye’nin yeni Deprem Tehlike Haritası ile “birinci derece deprem bölgesi” gibi ifadeler ortadan kalktı. Artık her yerleşim için yeni parametreler var. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları” uygulamasıyla ülkenin deprem tehlikesi ve kullanıcıların istediği konumdaki yer hareketleri, beklenebilecek en büyük değerleriyle veriliyor.

Artık her yerleşim biriminin, mahallenin deprem tehlikesi, faya yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak değişebiliyor. Parsel bazında, hatta koordinat bilgilerinin girilmesi ile bina bazında deprem tehlikesi öğrenilebiliyor.

Bu nedenle evinizin bulunduğu ilçenin deprem durumunu AFAD’ın uygulamasında takip edebilirsiniz.

Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor? - Resim : 2

İSTANBUL OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

Öte yandan 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

RAPORLA İLGİLİ NOT

Kitapçıkta sunulan sonuçlar tekil binaların deprem performansı ile ilgili bilgi içermiyor.

Çalışmayla ilgili şu not da düşülüyor: Bu çalışmada İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 kapsamında 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen kayıp tahminleri ilçeler için özelleştirilmiş; her için için üst yapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ilgili haritalar üretilmiştir. Projede ve kitapçıklarda sunulan kayıp tahminleri, deprem mühendisliği literatüründe yer alan analitik çalışmalar veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller tüm istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

SULTANGAZI KİTAPÇIĞI 

Sultangazi deprem riski için Deprem Tehlike Haritası ve İBB raporu ne söylüyor? - Resim : 3