Kanlı sistit neden olur? Nasıl geçer?

Genellikle erkeklere oranla kadınları daha çok etkileyen sistit problemi, günlük hayatı oldukça zorlayan hastalıklardan biridir. Liv Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan, mesane (idrar torbası) iltihabı ve kanlı sistitin detaylarını anlatıyor...

Kanlı sistit neden olur? Nasıl geçer?

Mesane (idrar torbası) iltihabı diye tanımlanabilen kanlı sistit problemini birçok kişi yaşıyor. Peki, kanlı sistit neden olur? Tedavisi nasıl yapılır? Liv Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan anlatıyor...

KANLI SİSTİT NEDEN OLUR?

Erkek veya kadında ama sıklıkla kadınlarda daha sık ortaya çıkan kanlı sistitin nedeni idrar kanalının kadınlarda daha kısa, patojenleri vajina veya anal bölgeden daha hızlı kapıyor olmalarından kaynaklanır. Ama olay sadece bakterilerden (patojenlerden) değil, vücudun kendi kendine (otoimmün prosesler) ile yaptığı sistitlerde vardır. Bu hastalar bakteri ile meydana gelmiş sistitlerden bazen ayırt edilemez ve hastaya çok fazla antibiyotik kullandırılmasına neden olur.

KANLI SİSTİT NASIL GEÇER?

Bakteri (Örneğin: E. Coli) çözümü daha basittir. Hasta ne kadar sıklıkla enfeksiyon geçiriyor ve antibiyotik kullanıyorsa tedavi daha zorlaşıyor. Halbu ki sık tekrarlayan enfeksiyonlarda mutlaka altta yatan başka sebepler aranmalıdır. Kadınlarda mesane ve üretra ile ilgili yapılacak testler, partnerinin durumu, seks yaşamı sorgulanmalıdır. Erkeklerde kanlı sistiti meydana getirebilecek; prostat, böbrek, çevre doku ve organlar unutulmamalı ve sadece antibiyotik tedavisi verilip gönderilmemelidir. Seks yolu ile bulaşan bakteriler ve virüslerde araştırılmalıdır.

SİSTİT BELİRTİLERİ

Sistit geçiren bir kadında muhtemel semptomlar; idrarda yanma, sık idrara çıkma, idrarın sonuna doğru ağrı, idrarı tam boşaltamama hissidir.

KANLI SİSTİT GÖRÜLÜRSENE YAPILMALI?

Çok sık görülmese de sistit geçiren birinde idrarda kan da görülebilir. Kan görülmesi durumunda hastanın panik yapmasına gerek yok fakat üroloji doktoruna mutlaka görünmesi gerekir. Ayırıcı tanıda mesane tümörü bakılabilir.

sistit ve idrar

TANI VE TEDAVİ

Mesane tümöründe genellikle ağrı ve yanma olmadan idrarda kan görülür fakat yine de ayırıcı tanıyı üroloji doktoru yapar. Kanlı sistit veya şüphesi durumunda temel testler idrar tahlili, idrar kültürü ve ultrasondur. İdrar kültüründe bakterinin ismi ve hangi antibiyotikle öldürüleceği bakılır, fakat bazen bakteri olmasına rağmen idrar kültüründe üreme olmayabilir. İlk gün doktora başvurduğunda yazılan antibiyotik tedavi için devam ettirilir. Düzelme olmazsa antibiyotik bitiminden 2-3 gün sonra idrar kültürü tekrarlanır, gerekirse tedavi değiştirilir.

Kanlı sistit sadece bakterilerden dolayı olmaz. Radyoterapi tedavisinden dolayı gelişebilen sistitlerde bile vardır, çevre organlara yapılan ışın tedavisi mesaneyi etkileyebilir. Bu durum antibiyotiklerle düzeltilemez, daha spesifik ilaçlar, hatta mesaneye direk içine uygulanan ilaçlarda kullanılabilir. Aslında mesaneye direk içine uygulanan ilaçlar diğer sistitlerde yardımcı tedavi olarak uygulanır.