V harfi ile başlayan kiz isimleri

VECİHE: Güzel, hoş, uygun olan

VENÜS: Merkür'den sonra güneşe en yakın gezegen, çoban yıldızı

VERKA: Yabani güvercin

VAHİBE: Hibe eden, bağışlayan

VEDİA: Korunması için bırakılan emanet

VESALET: Aracı olma, vasıta olma

VARİDE: Gelen, erişen

VİRA: Durmadan, aralıksız, sürekli

VERDA: Gül

VACİBE: Yapılması şart olan şey

VACİDE: Varlıklı, zengin

VUSLAT: Sevgiliye kavuşma

a'dan z'ye bebek isimleri