V harfi ile başlayan kiz isimleri

VACİBE: Yapılması şart olan şey

VACİDE: Varlıklı, zengin

VAHİBE: Hibe eden, bağışlayan

VAHİDE: Tek yalnızca bir tane

VARİDE: Gelen, erişen

VECİHE: Güzel, hoş, uygun olan

VEDA: Sevilen şeyden ayrılma

VEDİA: Korunması için bırakılan emanet

VENÜS: Merkür'den sonra güneşe en yakın gezegen, çoban yıldızı

VERDA: Gül

VERKA: Yabani güvercin

VESALET: Aracı olma, vasıta olma

a'dan z'ye bebek isimleri