B harfi ile başlayan kiz isimleri

BADE:

İçki, şarap, aşk, kutsal sevgi (Bade isminin detaylı anlamı ve analizi için tıklayın)

BADEGÜL: Gül renkli şarap

BAĞDAT: Irak'ın başkenti

BAĞLAN: Birisini sev ve her zaman sadık ol

BAHAR: Güzellik, gençlik çağı, doğanın canlandığı mevsim

BAHARCAN: Genç ve candan dost

BAHARGÜL: Bahar gülü

BAHARİYE: Divan edebiyatında bahar tasviriyle başlayan kaside

BAHARNAZ: Genç ve nazlı

BAHARSU: Genç ve saf olan

BAHARSUN: Gençliği ve saflığıyla örnek olan

BAHTINAZ: Nazlı bir karaktere sahip olan

a'dan z'ye bebek isimleri