O harfi ile başlayan kiz isimleri

ONGAR: Kurtuluş

ODİL: O tatlı dil, o tatlı gönül

OKYANUS: Karalar arasındaki büyük denizler

OKŞAN: Sevil, şefkat gör

OMAY: Gözde, sevilen, beğenilen

ORAY: Ateş gibi kızıl renkte ay

OYSU: İnce, akan su, derecik

OYA: Bir nesneye oyularak yapılan süs

OZANGÜL: İnsanı şair yapan, gül gibi güzel

ORTANCA: Gölgelik yerde yetiştirilen bir süs bitkisi, yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan

OSKAY: Neşesi eksik olmayan

OLCAY: Mutlu, ongun, şans, talih

a'dan z'ye bebek isimleri