ö harfi ile başlayan kiz isimleri

ÖDÜL: Armağan

ÖĞÜN: Kendini yücelt, zaman, kez, defa

ÖĞÜT: Tavsiye

ÖNAY: Yeni çıkmış ay

ÖNGÜL: Direnen, inatçı, öncü, teşvik eden

ÖRGÜN: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

ÖVGÜ: Övme, övmek için söylenen söz

ÖVGÜN: Övülmüş, övülen kişi

ÖVÜNÇ: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç

ÖYKÜ: Hikaye, masal

ÖZBEN: Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında

a'dan z'ye bebek isimleri