Balayı için hayaller yurt dışı, gerçekler yurt içi

Balayı için hayaller yurt dışı, gerçekler yurt içi

Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “Düğün Mini Anketi”ne katılan evli ve bekar katılımcıların yanıtları, düğün öncesi yapılan planların çoğunun gerçekleştirilemediğini ortaya koyuyor.

Online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 6 bin 180 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, evli katılımcılara kendi düğünlerine dair bilgiler sorulurken, bekar katılımcılara da nasıl bir düğün yapmak istedikleriyle ilgili sorular yöneltildi.

Balayı hayalleri
Yapılan araştırma sonuçlarına göre yüzde 61 oy oranı ile katılımcıların büyük bölümü düğün hazırlıklarına son 6 ay kala başlıyor. Evli ve bekar katılımcıların balayına dair yanıtları kıyaslandığında ise hayallerini gerçekleştirmedikleri ortaya çıkan diğer bir önemli sonuç oldu. Bekar katılımcıların yüzde 95’i balayına gitmeyi planladığını belirtirken evli katılımcıların yüzde 61’i balayına gidebildiklerini söyledi. Bu da evlenme arifesindeki çiftlerin neredeyse tamamına yakınının balayı planı yapsa da gerçekte yarıya yakının balayına gidemediğini gösteriyor. Bunun yanı sıra her 2 bekar katılımcıdan 1’i balayı için yurtdışına çıkmayı planlıyorken evli katılımcıların sadece yüzde 13’ü balayını yurtdışında yapabildiklerini ortaya koydu.

Her 2 kişiden 1’i 'düğünümde asla yapmam' dediği şeyi yaptı
Evli katılımcılara düğünlerinde asla yapmam dedikleri şeyler sorulduğunda, verdikleri yanıtlara göre her 2 katılımcıdan 1’inin düğünlerinde asla yapmam dediği şeyden birini yaptığı ortaya çıktı. Herkesi teker teker sarılıp öpmek ve göbek atmak yüzde 17’şer oranla asla yapmam denilip yapılanlardan ilk sırada yer aldı.

Kır düğünü hayalleri süslese de düğünler, salonlarda yapılıyor
Bekar katılımcılara düğünlerini nerede yapmak istedikleri soruldu. Verilen yanıtlara bakıldığında bekâr katılımcıların yüzde 35’inin kır düğünü yapmak istedikleri tespit edildi. Bunun ardından düğün yapılacak yerler arasında yüzde 26’lık oran ile düğün salonlarının ve yüzde 13’lük oran ile sahil kenarının tercih edildiği ortaya çıktı.

Masraflar için en büyük destek babalardan!
Evli katılımcıların yüzde 72’si yaptıkları harcamalar için ailelerinden destek aldığını yüzde 30’u kredi çektiğini belirtti. Bekâr katılımcıların ise yüzde 75’i ailelerinden destek almaya sıcak bakarken yüzde 61’i kredi çekmeyi planladığını ifade etti. Tüm bu süreçte dünya evine girecek çiftlerin maddi manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak onlara düğünlerinde en çok destek olan veya olacak kişi sorulduğunda yanıtlar babalardan yana oldu. Evli katılımcılar yüzde 45 ile “en büyük destek babam” derken bekar katılımcılarda da bu oran yüzde 35 oldu.