Cinsel isteksizlik neden olur? Erkeklerde görülme sıklığı nedir?

Cinsel sorunlar; kadın, erkek ya da her iki bireyin sağlıklı ve doyurucu bir cinsel yaşam kurmalarını ve sürdürmelerini engelleyen tıbbi, psikolojik, sosyal ve kültürel tüm sorunları içeriyor. Peki, cinsel isteksizlik neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte yanıtı...

Cinsel isteksizlik neden olur? Erkeklerde görülme sıklığı nedir?

Cinsellikle ilgili korku ve kaygılar, utanma, suçluluk ve günahkârlık duyguları, cinsel isteksizlik ve soğukluk, cinsel birleşmeyi gerçekleştirememe, cinsel birleşme sırasında ağrı ya da gevşeyememe, erkeklerde sertleşme güçlüğü, erken boşalma ya da boşalmada güçlük, kadınlarda uyarılamama ya da orgazm sorunlarından oluşmaktadır. Bu sorunlar birçok kişinin kafasında soru işareti olarak kalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu hakkında merak edilen tüm ayrıntıları değerlendirdi.

ERKEK İÇİN İŞARETLER NELERDİR?

Erkeklerde cinsel organda yeterli sertliğin olmaması veya sertliğin sürdürülememesi, sertleşme olsa bile yeterli haz alınamaması, erken ve kontrolsüz boşalma olması ve cinsel birliktelik öncesinde, esnasında ve bitiminde yaşanan gerginlikler uyarıcı olmalıdır.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDEN OLUR?

Cinsel sağlık; cinsellik ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygıdeğer bir yaklaşım getirmenin yanı sıra zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak olarak keyifli ve güvenli cinsel deneyime sahip olmanızı gerektirir. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik sağlık yanında çevresel ve toplumsal faktörler de çok önemlidir. Fiziksel olarak hormonal sorunlar, kronik hastalıklar, ilaç, madde, sigara, alkol kullanımı, psikolojik ve duygusal faktörler olarak ise depresyon, ilişki sırasında stres, cinsel performans ile ilgili kaygı, beden algısı ile ilgili kaygı, vücudundan hoşnut olmama, ağrı hissi ve önceki travmatik cinsel deneyimler (taciz, cinsel saldırı, suçluluk hissi) gibi durumlar da cinsel işlev bozukluğuna etki eden önemli etkenlerdir. Kişi cinselliği erken çocukluk döneminden itibaren tanımaya, deneyimlemeye başlamaktadır. Cinsel kimliğimizin ilk çizgileri 3-6 yaş arasında oluşur; ergenlik döneminde iyice belirginleşir. Bu dönemlerde kişinin duyduğu, öğrendiği, yaşadığı cinsellikle ilgili olumsuz deneyimler cinsel yaşantısının kalitesi için temel belirleyicilerdir.

ERKEKLERDE GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğu sertleşme ile ilgilidir. Bütün dünyada yapılan çalışmalarda 40-70 yaş arası erkeklerin yaklaşık %55’inde hafif, orta, ağır derecelerde sertleşme bozuklukları %30’unda erken boşalma, %10 erkekte aralıklı olarak boşalamama veya geç boşalma olmaktadır. Ayrıca erişkin erkeklerin %15’inde, 50 yaş üzeri erkeklerin %30’unda cinsel istek kaybı görülmektedir.

Cinsel isteksizlik neden olur? Erkeklerde görülme sıklığı nedir? - Resim : 1

TEDAVİDE İZLENECEK YOL NASIL BELİRLENMELİDİR?

İlişkileri iyi olan, aralarında sevgi ve güven bulunan çiftlerde cinsel sorunların tedavisi daha kolay ve çabuk olmaktadır. Çiftlerin beraber değerlendirilmesinin psikolojik ya da fiziksel değerlendirme yanında çevresel etkenler hakkında da fikir vermesi, hem tanıya hem de tedaviye giden yolda mutlak fayda sağlar. Yine çiftlerin günlük ve cinsel yaşamlarında diyalog kurmasını sağlamak, bazı çiftlere tuhaf gelse de neye ihtiyaç duyulduğu ve neyden haz alındığını öğrenmek, memnuniyet hakkında endişeleri giderip, ilişkide güven inşa edecektir.

Son yıllarda diyetin, egzersizin, alışkanlıkların, uyku düzeninin ve yaşadığımız çevrenin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine paralel olarak cinsel sağlık üzerine olumlu etkilerini bildiren bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmakta. Yaşam tarzımızın kanserden başlayarak tüm sistemik hastalıklar üzerindeki etkilerini artık biliyoruz. Yirmi binden fazla erkekten alınan beslenme verilerini analiz eden bir çalışmada sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olan erkeklerde sertleşme bozukluğu riskinin %22 daha az olduğu saptandı. Fiziksel egzersiz yapmanın özellikle kardiyovasküler egzersizlerin cinsel sağlık açısından da faydalı olabileceği de mutlak.

Bundan sonrasında tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cinsel terapi, cihazlar ve cerrahi müdahale yer alabilir. Çoğu zaman atlanan basamak olan cinsel terapi, bireysel veya çift terapisi olarak cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde önemli bir seçenektir. Hastaların cinsel işlev bozukluğunun nedenini belirlemelerine, cinsel ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmelerine ve cinsel performans anksiyetesini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Erkelerde cinsel işlev bozukluklarında ilaç tedavisi olarak, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, testosteron takviyeleri, alfa blokerler ve antidepresanlar yer alır. Bu ilaçlar, cinsel fonksiyonlarda iyileşme sağlayabilir ve ereksiyon sorunları, erken boşalma, düşük libido gibi semptomları tedavi edebilir. Vakum cihazları ve cinsel organ halkaları ise ereksiyon sorunlarının tedavisinde kısmi etkili olabilen yöntemlerdir ancak uzun süreli kullanımları geri dönüşümü zor komplikasyonlara yol açabilir.

Cerrahi müdahale ise, cinsel işlev bozukluklarının nedeninde belirlenen anatomik bir sorun varsa tercih edilmesi gereken yöntemdir. Bu müdahaleler arasında cinsel organ protezleri veya damar cerrahisi yer alabilir. Özellikle penil protezler, gelişimlerine paralel olarak kolayca uygulanabilen ve dışarıdan belli olmayan fizyolojik ve doğal görünümleri ile hem partner hem de erkek tarafında %90 üzerinde tatmin ve mutluluk sağlayan küçük mucizeler haline gelmişlerdir. Hastalar istedikleri sıklıkta beraberlik yaşayabilir, orgazmı ve boşalmayı yaşayabilir ve hatta çocuk sahibi olabilirler.

TEDAVİ EDİLMEZSE BAŞKA SORUNLAR DOĞURUYOR

Cinsel sorunların göz ardı edilip çözüm sağlanmaması karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, kendini değersiz hissetme gibi ek sorunlara yol açarak durumu daha karmaşık hale getirir, günlük yaşam ve aile ve sosyal ilişkilerinde bozulmalar kaçınılmaz hale gelir. Cinsel ilişki sıklığı ve tatmini boşanma, ilişkilerin sonlanması oranlarıyla ters orantılıdır.