E harfi ile başlayan kiz isimleri

EDANAZ: Naz yapar gibi

ELA: Gözde sarıya kaçan kestane rengi

ENER: Dağ eteği

EREM: Gönüllü, istekli

EDİS: Uluğa ermiş olan

ELANUR: Ela gözleriyle nur saçan

EYLÜL: Sonbaharda bir ay

ERENŞAN: Olağanüstü sezgileriyle ünlenmiş olan

ESİN: Sabah rüzgarı, ilham, güzel fikir

EFSER: Taç, başlık

ESENGÜL: Rüzgar gibi esen, gül gibi güzel kokan

ELÇİN: Deste, tutam

a'dan z'ye bebek isimleri