O harfi ile başlayan kiz isimleri

OLGAÇ: Bilgi ve görgüde olgunlaşan

OMAY: Gözde, sevilen, beğenilen

ONGAR: Kurtuluş

ONGU: Sağlık, mutluluk

ONGÜL: Ön ayak olmak

ORAY: Ateş gibi kızıl renkte ay

ORGÜL: Ateş kırmızısı

ORKİDE: Az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek

ORTANCA: Gölgelik yerde yetiştirilen bir süs bitkisi, yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan

OSKAY: Neşesi eksik olmayan

OYA: Bir nesneye oyularak yapılan süs

OYACAN: Nazlı ve kibar

a'dan z'ye bebek isimleri