S harfi ile başlayan kiz isimleri

SELEN: Haber, müjde

SELİN: Gür akan su

SELİNTİ: Ufak sel

SELİS: Akıcı söz

SELMA: Barış içinde, huzur, erinç

SELMİN: Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan

SELVA: Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad

SELVİ: İnce uzun ağaç

SEMA: Gökyüzü, göç

SEMANUR: Nurlu gökyüzü

SEMEN: Yasemin çiçeği, semizlik

SEMİN: Değerli, pahalı, semizlik

a'dan z'ye bebek isimleri