Kadınlar idealize ettikleri güzellik için ömürlerinden 5 yıl vermeye razı

Gerçek Güzellik kampanyası 20’inci yılında, kadınların ve genç kızların güzelliği nasıl algıladıklarını ortaya koyan bir rapor paylaştı. Rapordaki veriler 20 ülkeden 33.000 kadın ve genç kız ile görüşülerek oluşturuldu.

Kadınlar idealize ettikleri güzellik için ömürlerinden 5 yıl vermeye razı

Dove’un 2004 yılında başlattığı Gerçek Güzellik kampanyası 20’inci yılını düzenlenen bir basın toplantısı ile kutladı. Toplantıda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkede kadın ve genç kızlardan oluşan 33 bin katılımcının yanıtları ile hazırlanan verileri içeren Güzellik Algısı Global Raporu paylaşıldı. Çarpıcı veriler içeren raporda, en ilgi çeken kesitlerden biri, Türkiye’deki kadınların idealize edilen güzellik seviyesine erişmek için hayatlarından 5 yılı feda edebilecekleri oldu.

Türkiye'deki kadınların ve genç kızların yarısından fazlası, günümüz kadınlarına sunulan bunca seçenek sayesinde “güzel” olmamak için hiçbir bahane olmadığını düşünüyor. Araştırma, Türkiye'de kadınların kendi güzelliklerine dair özgüvenlerinin 10 yıl içerisinde yüzde 13 oranında düştüğünü gösteriyor. Her 10 kadından 7'si, medya ve reklamların, kadınların çoğunun asla ulaşamayacakları gerçekçi olmayan bir güzellik standardı oluşturduğuna inanıyor. 10 kadın ve genç kızdan 3'ü, dış görünüşlerinden dolayı yargılandıklarını hissediyor.

Dayatılan ve sosyal medyada aşina olduğumuz idealize edilen güzellik algısının genç kızları ve kadınları nasıl etkilediğini ortaya kıyan raporda, sivrilen konulardan biri de yapay zeka oldu. Dove’un oluşturduğu #GüzellikGerçekKalsın kampanyası ile yapay zekanın güzellik konusunu işleyişine yön vermeyi amaçlıyor.

Toplantıda kampanyaya destek verdiğini açıklayan oyuncu Birce Akalay da yer alıyordu. Hazırlanan sunumda Birce Akalay’ın kendi çektiği bir fotoğrafının yapay zeka tarafından nasıl bambaşka bir insana dönüştürerek kusursuz Birce Akalay’ı yarattığı gösterildi.

Kadınlar idealize ettikleri güzellik için ömürlerinden 5 yıl vermeye razı - Resim : 1

Bugün 10 kadın ve genç kızdan 8’i, online ortamlarda kendilerini olumsuz etkileyen gerçek dışı güzellik ölçütlerini temsil eden içeriklere maruz kaldıklarını söylüyor. Her 3 kadından 1’i, gerçek olmadığını ya da yapay zeka tarafından üretildiğini bilse bile online ortamlarda gördüğü kadın görselleri nedeniyle dış görünüşünü değiştirme baskısı hissediyor. Dove, bu sebeple reklamlarında, kadınların fotoğraflarını üretmek ya da değiştirmek üzere Yapay Zeka’y ı asla kullanmayacağını açıkladı.

Güzellik Algısı Raporu’na göre Gerçek Güzellik, kadınlar ve genç kızların büyük çoğunluğu için özgün ve olduğun gibi olmak anlamına geliyor. Bununla birlikte veriler, ince bir vücuda sahipken aynı zamanda sağlıklı görünmek; ince belli ve aynı zamanda kıvrımlı olmak gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan ideal güzellik tanımı listesinin de gün geçtikçe arttığını gösteriyor.

Güzellik Algısı Global Raporu Hakkında:

Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Suudi Arabistan, Meksika, Hollanda, Filipinler, Güney Afrika, İsveç, Türkiye, ABD ve İngiltere olmak üzere toplam 20 ülkede gerçekleşti. Araştırmacılar, 18 ila 64 yaş arası 19.306 katılımcı (14.673 kadın, 3.776 erkek*) ve 10 ila 17 yaş arası 14.292 katılımcıdan (9.475 kız, 4.753 erkek*) oluşan 33.000'den fazla kişiyle görüştü. Araştırma soruları ve sonuçlar konusunda akademik uzmanlardan beden imajı danışmanlarına ve bu alanda faaliyet gösteren aktivistlere kadar 15 uzmanla birlikte çalışıldı ve anketin çeşitli alt grupları temsil etmesi sağlandı: Daha büyük bedene sahip insanlar, engelliler, herhangi bir mental sağlık sorunu olanlar, LGBTQ+ kişiler ve farklı ırklardan insanlar. Tüm görüşmeler, her pazarda yalnızca uygun soruların sorulduğu yerel dil ve lehçelerde gerçekleştirilmiş ve metodoloji, örnekleme yanlılığını önlemek için gereken ulusal online nüfus ile tutarlıydı.