Yaşam Çiçeğinin anlamı nedir? İşte yaşam çiçeği sembolü ve tarihçesi

Yaşam Çiçeği, tipik olarak birbirinden eşit aralıklarla yerleştirilmiş on dokuz daireden oluşan geometrik bir semboldür. Dairelerin oluşturduğu desen simetrik bir çiçek deseni meydana getirir. Bazı yaşam çiçeği sembollerinde tasarıma bağlı olarak içinde daha az daire ile de  kullanılabilir.

Yaşam Çiçeğinin anlamı nedir? İşte yaşam çiçeği sembolü ve tarihçesi

Mimarlar, sanatçılar ve filozoflar bu mükemmel Yaşam  Çiçeği formundaki uyum ve orandan etkilenmişlerdir. Paganlar onu zaman ve mekânın temel biçimlerini betimleyen kutsal bir geometri biçimi olarak görmüşlerdir. Yaşam çiçeği sembolünün, yaşamın ve tüm varlıkların birbirine bağlılığının görsel bir temsili olduğuna inanırlar. Peki, yaşam çiçeğinin anlamı nedir? Gelin detaylı bir şekilde sembolü ve tarihçesine yakından bakalım...

YAŞAM ÇİÇEĞİNİN ANLAMI 

Yaşam Çiçeği sembolünün ardındaki anlam, yaratılış döngüsünü temsil ettiğine inanılmasıdır. Tüm yaşamın nasıl tek bir kaynaktan geldiğini betimler- kalıbın ortasındaki daire ile temsil edilir.

Evrenin en önemli ve kutsal kalıplarını barınmasını simgeleyen Yaşam Çiçeği sembolünün içinde gizli bir sembol olduğuna inanılıyor. Atomlardan gezegenlere ve aradaki her şey için temel kalıplarla, tüm yaşam için bir tür plan olduğuna inanılıyor.

YAŞAM ÇİÇEĞİ SEMBOLÜ 

Yaşam Çiçeği sembolizmi, New Age grupları ve New Age hareketlerde giderek daha belirgin hale geldi. Farklı din ve kültürlerden birçok insanın daha özel inanç ve duygulardan türediği derin bir manevi anlamı olduğuna inanılır. Yaşam Çiçeği, sembolü ve onun mükemmel formunu inceleyenlere aydınlanma sağladığı düşünülür.

Yaşam Çiçeğinin belirli varyasyonları farklı anlam ve önem taşır. Örneğin Yaşam Tohumu, daha tekil bir çiçek tasarımı yaratan üst üste binen yedi daireden oluşur. Bazıları için bu, Tanrı'nın yaşamı yarattığı 7 günlük yaratılışı sembolize eder.

Yaşam Meyvesi ise, klasik Yaşam Çiçeği sembolünden seçilen on üç daireden oluşur. Bu şeklin evrenin temel bir tasarımı olduğu söylenir ve Metatron Küpünün geometrik temelini tutar.

Metatron'un Küpü, tüm organik yaşam için bir temel görevi gören yapılar olduğuna inanılan beş platonik katıyı gösterir. Bu beş yapı, yaşam formlarında, minerallerde, müzikte, seste ve dilde bulunan yıldız tetrahedron, hexahedron, octahedron, dodecahedron ve icosahedron'dur. Metatron Küpü de kötülükten korunmak için kullanılabilecek kutsal bir sembol olarak kabul edilir.

HAYAT ÇİÇEĞİNİN TARİHÇESİ

Yaşam Çiçeği büyüleyici ve eski bir semboldür. Yaşam Çiçeği sembolü antik el yazmaları tapınaklarda, sinagoglarda ve sanatta görüldüğünden, dünyanın her yerindeki birçok kültürde önem taşıdığı gözlemlenmiştir. Ancak, 1990'larda oldukça yakın bir zamanda 'Yaşam Çiçeği' olarak adlandırıldı.

Yaşam Çiçeği'nin bilinen en eski tasvirleri Mısır'daki Osiris Tapınağı'nda bulundu ve en az 6000 yıl öncesine dayandığı görüldü ve son araştırmalar bunların MÖ 535'ten önce yapılmış olamayacağı sonucuna vardı. Sembolün bu tasvirleri de büyüleyicidir, çünkü kayaya oyulmamışlardır, daha ziyade yakılmış veya granit üzerine kırmızı boya ile büyük bir hassasiyetle çizilmiştir. Bazıları sembolün Ra'nın Gözü'nü temsil etmek için kullanılmış olabileceğine inanıyor.

Leonardo da Vinci'nin Yaşam Çiçeği modelini incelediği ve sembolden beş platonik katının yanı sıra Phi'nin Altın Oranını türettiği biliniyordu.

Günümüzde Yaşam Çiçeği sembolü, mücevherlerde, dövmelerde, dekor ögelerinde ve diğer dekoratif ürünlerde yaygın olarak bulunur. New Age gruplar, aydınlanmaya ulaşmak ve yaşamda daha derin anlamlar bulmak için sembolü kullanır ve inceler.

Yaşam Çiçeği aynı zamanda birçok din ve inanışta da bulunur ve Kabala öğretileriyle ilişkilendirilen Hayat Ağacı'nın bu sembolden türetilmiş olabileceğine inanılır.

FARKLI KÜLTÜR VE İNANIŞLARDA YAŞAM ÇİÇEKLERİ

Kabala'da 10 Sephiroth, her biri insan vücudundaki belirli enerjiye hizalanan Çakralara da atıfta bulunur. Hayat Ağacı, Kabala öğretilerinde 'ortak soy fikrini' sembolize eder. Bu hayat ağacının Yaratılış Kitabında bulunan hayat ağacına benzer olduğuna inanılıyor.

Yaşam Tohumu, birbiriyle örtüşen yedi dairesiyle yaratılışın yedi gününü simgelediği düşünülür. Yaşam Ağacı, Hayat Çiçeği içinde de bulunabilir.

New Age Grupları

New Age hareketleri ve New Age grupları Yaşam Çiçeğini inceler ve onu aydınlanmaya ulaşmak ve yaşamdaki daha derin ruhsal anlamı anlamak için kullanılabilecek bir kutsal geometri biçimi olarak görür. Sembolü, ondan yeni meditasyon uygulamaları ve inançları yaratmak için kullanırlar.

SİMYA

Simyacılara ait birçok eser, Yaşam Çiçeğinin kullanımını ve onun sembolik modelini tasvir etmiştir. Metatron'un Küpü, Simya'da yaratma veya çevreleme çemberleri oluşturmak için kullanılmıştır.