Geçmiş Zaman Terapisi: Regresyon Nedir?

Regresyon nedir? Son zamanların merak edilen konularından biri olan regresyon terapisi. Korku, bağımlılık, kötü düşünceler, depresyon, kaygı gibi ruhsal sıkıntıların kaynağı olan geçmişe gidilen bir yolculuk. Bu yolculuk alanında uzman terapistler tarafından doğru yapıldığında ruhsal sıkıntının kökenine dönülüyor. Bu geri dönüşle kişi olaylar karşısında yeniden duygularını düzenliyor ve yeni tepkiler ve davranışlar geliştiriyor.


Regresyon nedir sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biri. Regresyon kelimesi Fransızca regression, Latince regressio kelimelerinden köken alıyor ve “geri gitme” anlamına geliyor. Regresyon terim olarak psikoloji biliminde geçmiş anılarınıza giderek yapılan terapi anlamına gelir. Bir diğer adı da Geçmiş Yaşam Terapisi. Sigmund Freud ve onun psikanaliz yönteminden etkilenen regresyonun ilk teorisyeni Moris Netherton, 1978 yılında ilk kez regresyon çalışmasını yaparak psikolojide yeni bir kapı aralar. Peki regresyon nedir ve terapisi nasıl yapılır?

Regresyon Terapisinin Amacı Nedir? 

Regresyon reenkarnasyonla karıştırılmamalı. Reenkarnasyon kişinin geçmişte farklı zamanlarda, farklı bir kişi ya da canlı olarak dünyaya birden çok kez geldiğine duyulan inanç. Regresyon nedir ve sınırları nedir sorusunda geriye gidiş bugünden anne karnına kadar geçen zamanla sınırlı. Regresyondaki geçmiş yaşamla kastedilen geçmişteki bizi biz yapan anlar ve anılar. Regresyon bizi geçmişte yaşayıp bugün unuttuğumuz ama kişiliğimiz üzerinde olumsuz etki bırakan anlara yeniden götürür. O anları tekrar yaşatır. Regresyon terapisiyle yapılan bu yolcukla geçmişe gidilebileceği ve geçmişle uzlaşılacağı düşünülüyor. Regresyon uygulamasıyla kişinin şimdi olduğu kişiden farklı bir kişiye dönüşebildiği savunulur. Korkular ve travmalarla yüzleşen kişinin anılarının izole edilebileceğini savunulur. 

Regresyon Terapisi Nasıl Yapılır? 

Regresyon nedir sorusundan sonra bir diğer cevap aranan soru regresyon terapisi nasıl yapılır? Regresyon terapisi kişilerin hayatlarını zorlaştıran bağımlılık, korku ve olumsuz davranışların geçmiş yaşantıya gidilerek çözülmesi. Geçmiş yaşantıya çıkılacak bu yolculukta regresyon uzmanı, güvenilir bir terapist olmalı. Regresyon terapisti kişiyi korkusunun ya da travmasının başladığı ana götürmek için korktuğu bir anı kişiye yeniden yaşatır. Bu korku üzerine sorduğu sorularla kişiyi korkunun başladığı ilk ana kadar götürür. Regresyon terapisi kapsamında ilk olarak regresyon terapisi alacak kişi koltukta bilinci açık bir şekilde oturur. Regresyon terapisti danışanını nefes pratikleri yaptırarak rahatlatır ve daha sonra kişinin gözlerini kapatmasını ve geçmişteki bir anına gitmesini ister. Regresyon terapistinin kişiden gözlerini kapamasını istemesinin nedeni kişinin kendi zihnine odaklanmasını sağlamak. Odaklanan kişi anısına gider ve o anı yeniden yaşar. Bu süreci de terapistine yüksek sesle anlatır. Terapist anın yeniden yaşanması için ayrıntılı sorular sorar. Kişi olayı yeniden zihninde yaşarken terapistine de olayla ve duygularıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verir. Bu süreçte terapist olayları yeniden yaşayan danışanına telkinlerde bulur. Bu telkinler güven veren telkinler olur. Kişi kendini o an içinde güvende hisseder ve o an karşısında daha olumlu duygular geliştirir. Geçmişte yaşadığı olumsuz düşünce ve korkuları izole eder ve zihinsel yenilenme yaşar. 

Regresyonla İlgili Tartışmalı Alan 

Regresyon terapisi uygulayan kişilerin alanında iyi eğitim almış kişiler olması gerekir. Özellikle hipnoz gibi uygulamalardan kaçınmalı. Geçmiş yaşama yapılan yolculuk psikanalizle ilgili hassas bir alan. Kişinin geçmişiyle ilgili bir çalışmanın psikolog ya da psikiyatri yani alanında eğitimli psikoterapi eğitimi almış kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Yöntem olarak psikoterapi tercih edilmeli. Ruh sağlımız da beden sağlımız kadar önemli. Yanlış yapılacak bir müdahaleyle zihnimizde daha derin yaralar açılabilir. Gerekli eğitime ve donanıma sahip olmayan kişilerin müdahalesi varlığını bilmediğimiz bir psikolojik rahatsızlığımızı tetikleyerek çevremize, terapiste ve kendimize zarar vermemize neden olabilir. Sorunun gerçekten ne olduğunu anlamak için mutlaka alanında uzman bir psikolog ya da psikiyatristten yardım almalısınız.