Serebral Palsi nedir?

Serabral palsi, diğer ismiyle beyin felci, ciddi ve kalıcı bir hastalıktır. Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi ve tedavinin erken başlaması çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Serabral Palsi hastalığıyla ilgili ayrıntıları bu yazıda topladık.


Serebral Palsi, diğer adıyla beyin felci; doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrasında oksijenin yeteri kadar beyni beslememesi neticesinde ortaya çıkan kalıcı, ciddi bir hastalıktır. Bin doğumun bir ile beşi arasında görülme olasılığı mevcuttur. Hastalık ilerleme kaydetmese de çocuğun yaşına göre değişen kimi bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Serebral Palsi hastalığı özellikle motor beceriler üzerinde olumsuz bir etki göstermektedir. Bundan dolayı çocuğun postür ve hareket bozuklukları ya da hareket kabiliyetinde eksikliklere neden olur. Serebral Palsi hastalığı spastiteye yol açar, bu durum istemsiz kas hareketleridir. Hastalığın seyri, beynin aldığı hasarla doğru orantılı bir şekilde seyreder. Kimi zaman tek kol, tek bacakta problem görülürken, bazı hastalarda iki kol iki bacak da hastalıktan etkilenebilir.


Serebral Palsi Nedenleri

Serebral Palsi rahatsızlığın kesin olarak nedeni söylenemese de klinik tanılar ve bulgular üzerinden hastalığı ortaya çıkaran durumlar tespit edilebilmektedir. Doğum öncesi yani hamilelik sürecinde annenin geçirdiği enfeksiyona bağlı kimi rahatsızlıklar, anne ve bebeğin kan uyuşmazlığı, doğum sırasında bebeğin yeteri kadar oksijen alımının gerçekleşemediği için beynin oksijenle beslenememesi ve erken doğum bu hastalıkta görülen sık belirtiler arasında gösterilmektedir. Doğumdan sonra gerçekleşen vakalara bakıldığında baş travmaları, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, beyin kanaması Serebral Palsi hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.


Serebral Palsi Belirtileri

Hastalığın görülen en sık belirtileri:

  • Kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi belirgin değişiklikler
  • Konuşma zorluğu ya da konuşma becerisinin gelişmemesi
  • İstemsiz kas hareketleri
  • Hastalığın yol açtığı nöbetler
  • Yutma zorlukları
  • Nefes alma problemleri
  • Denge problemleri ve buna bağlı sık sık düşme
  • Körlük gibi nörolojik problemler
  • Oturma, emekleme, sürünme gibi motor becerilerin gelişiminde gecikmelerSerebral Palsi Tedavisi

Serebral Palsi hastalığının belirgin ya da kesin bir tedavisi mevcut değildir. Tedavinin mutlak amacı hastada meydana gelebilecek çeşitli komplikasyonların önüne geçip, hayati problemlerin oluşumunu engellemektir. Bu hastalığa yakalanmış çocuklar, gençler ya da yetişkinler uzun süreli bir tedavi sürecine girerler. Bu süreç içerisinde çeşitli branştaki hekimlerin ortak çalışması suretiyle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılır. Çocuk doktoru, ortopedist, konuşma terapisti, nörolog ile tıbbi süreçte birlikte çalışılması önem arz etmektedir. Bunların dışında özellikle çocuğunun zihinsel ve bedensel gelişimi için çocukların yaş aralığına uygun özel eğitim profesyonelleriyle çalışmak gerekir. Bu eğitim çocuğun kendi yaşına uygun davranış biçimlerini ve sosyal becerilerini geliştirmesi için çok önemlidir. Ve ek olarak ergoterapist yani “mesleki terapist” denetiminde çocuğun günlük aktivitelerine yardımcı olmak ve onları düzenlemek için gündelik yaşama adaptasyon süreci geliştirilir. Bu çoklu tıbbi tedavinin yanında uzmanların önerileri ışığında botoks ya da cerrahi tedaviler de uygulanabilir. Görüldüğü gibi serabral palsi hastalığının tedavisi çok yönlüdür. Bu yüzden tedavi ve çocuğun gündelik yaşama adaptasyonu gibi unsurlar özenle takip edilmeli, uzmanların görüşleri ve tedavi yöntemleri aksatmadan uygulanmalıdır.

https://stock.adobe.com/images/physiotherapy-in-medicine-clinic-with-a-baby-having-a-cerebral-palsy-the-girl-looking-in-the-camera/239947548?prev_url=detail
Serebral palsi hastalığında uzmanların görüşleri ve tedavi yöntemleri aksatmadan uygulanmalıdır.