Doğum çocuklarınızın karakterlerini nasıl etkiliyor?

Doğum sırasında bebeklerin bir şey hissetmediğine inanılır. Halbuki doğum esnasında hissettiklerimiz ve algıladıklarımız hayat boyunca kişiliğimizi ve davranışlarımızı etkileyen sonuçlar doğurabilir. Doğumun ilk anlarında anne kucağından alınarak başkaları tarafından taşınan ve kurcalanan bebeklerin, bu durumu ileriki yaşlarında nasıl yansıttıkları araştırma konusu olmaya devam ediyor.


1- Bebeğiniz doğumu hissediyor
Doğumun sadece anne ve baba için değil, bebek içinde unutulmayan bir deneyim olduğunu bilmek gerekiyor. Bu olayın çok önemli olduğu psikoloji uzmanları tarafından uzun yıllardır söylenmektedir.

2- Unutulmuyor
Rahimdeki dokuzuncu ayında artık bebekler etraftaki seslerin ve görüntülerin farkına varırlar. Doğum ise bir insanın yaşadığı ilk fiziksel zorlanma, şok ve duygusal zorlanmadır. Haliyle bebekler bunu asla unutmuyorlar. Doğumun etkileri ileriki hayatında nasıl biri olacağını da belirleyen faktörlerden biridir. Freud’a göre insanlar bu ilk doğumdan gelen acı ve zevk hislerinin etkisinden kurtulamıyor.3- Güvenlik duygusu
Bebekler doğumun hemen ardından annelerini arar. Yapılan araştırmalar doğum sonrası anne ile yapılan temasın insanın güvenlik duygusuna fazlaca etkisi olduğunu gösteriyor. Sezaryen doğumlarda bebekler doğum kanalındaki maceraları yaşamadıkları ve anne ile hissel bağlarını kopardıkları için doğum sonrası anne ile temas süresinin uzatılması çok önem kazanıyor.4- Kaynak anne
Bebekler altıncı aydan itibaren hissetmeye ve kaydetmeye başlıyorlar. Bu durumdaki tek kaynak da anne oluyor. Anne ve bebek ilişkisinin hayatın tümünde sürmesinin sebebi daha anne karnındayken ve doğum esnasında kişiliğin temellerini atacak bilgilerin ve hislerin karşılıklı paylaşılmasında yatıyor.