B harfi ile başlayan kiz isimleri

BELİN: Şaşkınlık, hayret

BELİZ: İşaret, iz, alamet

BELKIS: Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı

BELMA: Uysal, sakin

BELUR: Billur, billurdan olan

BENAY: Ay gibi

BENGİ: Ölümsüz, sonsuz

BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz

BENGÜL: Gül gibi

BENİZ: Yüz

a'dan z'ye bebek isimleri