Y harfi ile başlayan kiz isimleri

YILDANUR: Nurlu yıl, şanslı yıl

YILDIZ: Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri

YILDIZHAN: Güçlü şans

YONCA: Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı

YOSMA: Genç, güzel, güzelliğiyle baştan çıkaran

YOSUN: Tatlı bitkilerin karada ve suda yetişen ilkel yapılı örneklerine verilen ortak ad

YÖRE: Bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü

YUDUM: Bir içimlik sıvı

YUNA: Yıkanmış, temiz, pak

YUNAR: Temiz kişi, temizlik yapan kadın

YURDAGÜL: Ülkesini gül gibi güzel gören

YURDUM: Vatanım, ülkem

a'dan z'ye bebek isimleri