Y harfi ile başlayan kiz isimleri

YURDAGÜL: Ülkesini gül gibi güzel gören

YÖRE: Bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü

YOSUN: Tatlı bitkilerin karada ve suda yetişen ilkel yapılı örneklerine verilen ortak ad

a'dan z'ye bebek isimleri