Plastik Aşklar

Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon İstanbul


19 Kasım 2020 Cuma

Bir tarafta eğitimli, hayatla eğlenebilen bir o kadar da alaturka bir kadın; diğer taraftaysa kendini savunmaktan korkan ve geleneklerden bihaber saf bir kadın. Yaşadığımız dönemin yapaylığına atıfta bulunan Plastik Aşklar, sezonun en iyi komedi oyunu olmaya aday. Tiyatrodan vazgeçmiyoruz!