Kalın bağırsak kanseri taraması, tedavi yöntemleri ve detayları

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak görülen kalın bağırsak kanserleri, kanser ile ilişkili en önemli ölüm sebeplerinden birisi olarak gösteriliyor. Ülkemizde en sık görülen ilk 10 kanser arasında yer alan kalın bağırsak kanserlerinin sıklığı ise yaşın ilerlemesiyle artıyor.

Kalın bağırsak kanseri taraması, tedavi yöntemleri ve detayları

Peki, kalın bağırsak kanseri taraması nasıl yapılır? Kalın bağırsak kanserinde erken teşhisin önemi nedir? Medical Park Gebze Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Salih Bölük, hastalığın kadın ve erkekte görülme sıklığının eşit olduğunu vurgulayarak tarama yöntemleri ve hastalığın detayları konusunda önemli bilgiler aktardı.

 KALIN BAĞIRSAK KANSERİ TARAMASI NASIL YAPILIR? 

“Kalın bağırsak kanserlerinin gelişimine sebep olan risk faktörleri; çevresel, kalıtsal ve ailevi faktörler olarak sınıflandırılabilir. Risk faktörlerinin doğru olarak belirlenmesi, tarama ve takip programlarının başarıyla uygulanması için önem taşımaktadır. Halk sağlığı açısından ciddi sorun oluşturan hastalıklarda uygulanan tarama yöntemleri herhangi bulgusu olmayan bireylerde uygulanır. Tarama yönteminin; hastalığı doğru tanımlayabilmesi, uygulanabilir olması, ayrıca tanı koydurduğu hastalığın etkin tedavisinin olması gerekmektedir.”

 50 YAŞINDAN İTİBAREN 2 YILDA BİR GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ YAPILMALI

“Kalın bağırsak, nispeten kolay ulaşılabilir olması ve kansere dönüşebilecek ‘polip’ adını verdiğimiz, tedavisi mümkün lezyonlar içerebildiği için tarama testleri için uygun bir organdır. Kalın bağırsak kanserleri için uygulanan tarama yöntemleri kanserin erken teşhisini sağladığı gibi kanserin engellenmesini de mümkün kılar. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle kalın bağırsak kanseri tarama testi olarak gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi yöntemleri kullanılmaktadır. Hastalığın yüzde 90’ının 50 yaşından sonra ortaya çıktığı göz önünde bulundurularak, risk faktörü olmayan kişilerde, 50 yaşından itibaren iki yılda bir gaitada gizli kan testi, 12 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır. Test sonuçlarında patolojik bulgu saptanmayan kişilerin taramaları 70 yaşında sonlandırılır.”

kalın bağırsak kanseri taraması

 AİLESİNDE KANSER OLANLARDA DAHA ERKEN YAŞTA TARAMA ŞART

Bireyin risk faktörlerinin tarama yöntemlerini ve taramaların sıklığını etkilediğini dile getiren Medical Park Gebze Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Salih Bölük,  “Birinci derece akrabasında kalın bağırsak tümörü öyküsü veya kansere dönüşebilecek polip saptanmış olması, kendisinde inflamatuar bağırsak hastalığı, kalıtsal polipozis veya polipozis dışı sendrom öyküsü olması gibi kalın bağırsak kanseri riskini artırabilecek durumlarda tarama başlangıcı daha erken yaşta olmalı ve taramanın sıklığı artırılmalıdır” dedi.

 

ERKEN TEŞHİS İLE ÖNLENEBİLİR

Gaytada gizli kan testinin dışkıda kan aranması esasına dayandığını belirten Op. Dr. Salih Bölük, yapılan tarama işlemini şöyle anlattı:

“Daha sık olarak ‘hemoroid’ gibi iyi huylu hastalıklarda saptadığımız dışkıda kan varlığı, kalın bağırsak kanserlerinin de bulgusu olabilir ve gaitada gizli kan testinde saptanırsa ileri tetkik olarak kolonoskopi planlanmalıdır. Gaitada gizli kan testi taramalarında dışkıda kan saptanmasa dahi 50 yaşından itibaren 12 yılda bir kolonoskopi taraması yapılmalıdır. Genel cerrah ve gastroenterologlar tarafından yapılan kolonoskopi işlemi ile kalın bağırsak kanseri teşhisi konulur ve kalın bağırsak kanserine dönüşme riski bulunan polip adını verdiğimiz lezyonlarının çıkarılması ile kanserin gelişimi engellenir. Erken teşhis ile tedavisi olan, engellenebilme ihtimali olan kalın bağırsak kanserinde tarama testleri çok önemli olup, taramaya dikkatle uyulması önerilir.”

İLGİLİ İÇERİKLER