Koronavirüs aşılarının antikor düzeyleri açıklandı: 2 ve 3 doz Sinovac olanlara öneri geldi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 1053 sağlıkçı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde yüzde 94 ile yüzde 99 arasında antikor oluştuğu saptandı.

Koronavirüs aşılarının antikor düzeyleri açıklandı: 2 ve 3 doz Sinovac olanlara öneri geldi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamayla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü “COVID-19 Aşı İzlem Çalışması”nın “Ara Sonuçları” kamuoyuyla paylaşıldı.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac’ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

Koronavirüs aşılarının antikor düzeyleri açıklandı: 2 ve 3 doz Sinovac olanlara öneri geldi - Resim : 1

SINOVAC OLANLARA HATIRLATMA DOZUNUN BIONTECH OLMASI ÖNERİLDİ

Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27,6’ya düştü. Açıklamada iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3’üncü doz aşı tavsiye edildi.

Açıklamada 3 doz Sinovac uygulanmış kişilerde mutlaka 4’üncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulduğuna işaret edilerek burada 4’üncü doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan BioNtech tercih edilmesi önerildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi: Üç doz Sinovac uygulananların hemen tümünde son aşıdan sonraki 3-4. ayda antikor düzeyi 1.0’in üzerinde olsa da antikor titrasyonları hızla düşmüştür. 2 doz Sinovac’a ek olarak bir doz Biontech uygulananlara göre 3 doz Sinovac uygulanan grupta ölçülebilen maksimum antikor düzeyi (>150.0) yüzdesi çok daha düşüktür. Buna göre 3 doz Sinovac uygulanmış bireylerde mutlaka 4. doz hatırlatma dozuna gereksinim vardır. 4. doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan Biontech tercih edilmesi önerilir.

Koronavirüs aşılarının antikor düzeyleri açıklandı: 2 ve 3 doz Sinovac olanlara öneri geldi - Resim : 2

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen araştırmanın gerçek yaşam bulgularının 3’üncü doz aşı sonrası 6’ncı ay izlem verilerine göre değerlendirileceği ifade edildi.