Astrolojide yuva kavramı: 4. ev konuları nelerdir? 4. ev neyi temsil eder?

Yuva ve aile konularıyla ilişikili olan 4. ev konuları o alanda yaşayabileceğiniz olası durumlar hakkında ipuçları verir. Yengeç burcunun yönettiği ev olarak bilinen 4. ev konumu başka hangi alanları yönetir? Astrolojide 4. ev konusu nedir? Hangi gezegenler tarafından yönetilir?

Astrolojide yuva kavramı: 4. ev konuları nelerdir? 4. ev neyi temsil eder?

Gökyüzünde yer alan yıldız ve gezegenlerin oluşturduğu sistem ile birlikte doğum haritanız üzerinde yapılan çeşitli hesaplamalar, size yaşantınız ile ilgili ipuçları verir. Bu sistemleri ortaya çıkaran yıldızlar ve gezegenler ile de astrolojinin en önemli unsuru olan evleri inceleyebilirsiniz. Evrende yer alan ve insanların kişilikleri üzerinde etkili olan bilgilere sahip evler 12 tanedir. Peki 4. ev konuları neleri temsil eder? Hangi gezegenler tarafından yönetilir?

4. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Geçmiş, şimdiki ve gelecek yaşantınıza dair çok özel bilgiler barındıran evlerin 4. Sırada olanı yuva evi olarak bilinir. Astrolojide yengeç burcunun evi olarak görülen 4. ev Ay ile ilişkilendirilebilir.

Astrolojide yer alan 4. ev dünyada geldiğiniz yuva, içinde bulunduğunuz soy ağacı, aile büyükleriniz, anne babanız, toprak durumları, çocukluk travmaları, aileniniz sizin yaşantınız üzerindeki etkisi, gelecekte kuracak olduğunuz yuva, mal mülk, miras, vatanseverlik, bilinçaltı dünyası gibi birbirinden farklı kişinin kökleri ile ilgili konular hakkında derin bilgilere sahip olan evdir. Yaşantınız boyunca sahip olduğunuz kökleriniz ve ailenizin yaşam yolculuğunuz üzerindeki etkisini gösterir. Dişil enerji özellikleri bu ev üzerinde çok fazla etkili olur. O nedenle bu evde yer alan bilgiler bir kadın tarafından incelendiğinde ve açılım bir kadın için yapıldığında daha net bilgiler verir.

  • Aile yaşantınızın geçmişten gelen bağları ile birlikte geleceğe ışık tutan 4. ev  doğum yeriniz, bağlı olduğunuz örf ve adetler, kişisel duygu bağlarınız, alışkanlıklarınız ve duygusal ben imajınız, korunma ve ait olma ihtiyacınızı temsil eder. Farklı astroloji açılımları çeşitlerine göre 4. ev konuları farklı anlamlarda yorumlanabilir. Bunlar şu şekildedir.
  • Medikal astrolojide yapılan açılımlarda 4. ev göğüs bölgesi ve rahim ile ilgili bilgiler sunar ve açılım yapılan kişinin son hastalığını söyler. Sağlık için önemli bilgiler içeren medikal astroloji, evlerde yer alan konuları burç özelliklerine göre yorumlayarak çeşitli öngörülerde bulunur.
  • Saat astrolojisinde kullanılan 4. ev açılımı yapan kişinin babası ve çeşitli miras konuları, kira, konut ile ilgili bilgiler ve mahkeme davalarında üstü kapalı olan gizli bilgileri kişiye sunar. Herhangi bir işin sonucunu iş hangi ev ile ilgili ise o evden itibaren 4. eve kadar gösterir.
  • Dünya astrolojisinde ise 4. ev açılımları, toprak, mal sahipleri, çeşitli tarım ürünleri ve tarım çalışanları, madencilik ve toprak piyasası hakkında açılım yapan kişiye geleceğe dair öngörüler sunar.

 

-Gizli kalmış konular ortaya çıkıyor: Astrolojide 12. ev konuları nedir?

4. EVİ HANGİ GEZEGEN YÖNETİR?

Astrolojide 4. evin yönetici gezegeni ay, yönetici burcu ise yengeç burcu olarak bilinir. Duygusal durumlar, aşk hayatı, kumar, borsa, piyango, eğlence ve tutku, sosyal yaşam, sanat ve ego gibi formların etkili olduğu yengeç burcu 4. ev içerisinde yer alan bilgileri, aile, çevre, kültürel bağlar çerçevesinde açılım yapan kişinin doğum haritası üzerinde işaretlemeler yaparak yorumlar. Yengeç burcunun diğer burçlar ve evlerin yönetici olan gezegenleri ile girdiği ilişki ile de farklı astroloji yorumlamaları yapılabilir.

Astroloji, gökyüzünün yeryüzünün bir yansıması olduğunu ve evrende yer alan gezegen ve yıldızların varlıklar üzerinde bir enerjisi ve hükmü olduğuna inanır. Bu bilgileri kişilerin hayatlarını üzerinde çok etkili olan ve bir kişiye özel olma özelliği taşıyan doğum haritası üzerinden çeşitli ev, gezegen, açılım şekilleri ve sistemler kullanarak yorumlar. Geçmişten bugüne yaşanan her olay için bir çıkarımda bulunmak ve gelecek hayatınızda sizleri nelerin beklediğini, karşınıza çıkacak kişileri, fırsatları, yaşayacağınız olayları görebilmeniz için astroloji ilmi sizlere evrenin bilgi kapılarını açar. Derinlerde gizli kişiliğiniz ve gizli saklı yaşam bilgilerine astrolojinin güçlerinden faydalanarak ulaşabilirsiniz.