ö harfi ile başlayan kiz isimleri

ÖNGÜL: Direnen, inatçı, öncü, teşvik eden

ÖZEY: Aydın kişilik

ÖZLEM: Hasret, bir şeye karşı veya bir kişiye duyulan kavuşma isteği

ÖZLEN: Hasret çekilen, özlenen

ÖVGÜ: Övme, övmek için söylenen söz

ÖZGÜL: Gerçek gül, benim gülüm anlamında

ÖZNİL: Nil gibi verimli

ÖZDEN: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili

ÖZGECAN: Cana can katan

ÖMÜR: Yaşama süresi, hayat

ÖZİL: Yaşanılan, gerçek il

ÖRGÜN: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

a'dan z'ye bebek isimleri