ö harfi ile başlayan kiz isimleri

ÖZGÜR: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür

ÖZGEN: Başına buyruk, rahat

ÖZBEN: Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında

ÖĞÜN: Kendini yücelt, zaman, kez, defa

ÖNAY: Yeni çıkmış ay

ÖZÜN: Şiir, hak edilmiş ün

ÖVÜNÇ: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç

ÖZTEN: Güzel tenli

ÖZNUR: Özü ışıklı, aydınlık

ÖĞÜT: Tavsiye

ÖZLER: Kavuşma isteği çeken

a'dan z'ye bebek isimleri