L harfi ile başlayan kiz isimleri

LALEZAR: Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi

LATİFE: Yumuşak, hoş, güzel, nazik, güldüren güzel söz

LEMİS: Dokunma, elleme

LERZE: Titreme

LEMAN: Parlama, parıltı

LEMA: Parıltı, parlayış

LAMİA: Parlayan, parlak

LEVİN: Renk, yüzün rengi, beniz

LAÇİN: Sarp, yalçın, şiddetli

LERZAN: Titreyen, titrek

LALEHAN: Lalelerin sultanı

LEYLİ: Geceye özgü, gece yapılan

a'dan z'ye bebek isimleri