N harfi ile başlayan kiz isimleri

NASİBE: Birinin payına düşen şey

NASİYE: Altın

NAŞİDE: Şair, şiir okuyan ve yazan

NAZ: İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış

NAZAN: Cilve yapan, nazlanan, nazenin

NAZAR: Bakma, göz atma, göz değmesi

NAZBAHAR: Nazlı olması güzelliğinden gelen

NAZCAN: Nazlı dost

NAZER: Nazar

NAZGÜL: Gül kadar güzel olan, nazlı

NAZGÜZAR: Becerilerini göstermekte nazlanan

NAZLI(M): Naz yapan, işveli, edalı

a'dan z'ye bebek isimleri