İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2024 cemre tarihleri

Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, yılda 3 defa gerçekleşiyor. Peki İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2024 cemre tarihleri...

İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2024 cemre tarihleri

Türkiye'nin birçok ili soğuk havaya teslim oldu. Yağış ve karların eksik olmadığı şehirlerde yaşayan vatandaşlar ilkbaharın habercisi kabul edilen cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor.  

2024 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemre düşme tarihleri belli oldu.  İlk Cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, ve son cemre toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. 

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Bir kaç yıl önce AA cemre konusu işlemişti... "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

CEMREYE ÖZGÜL BAZI RİTÜELLER

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde önemli yer tuttuğunu söylemişti... Isınmayan toprağa atılan tohum yeşermeyeceğinden, çiftçilerin tohum ekmek ya da bağ sürmek gibi işlere başlamak için cemrenin düşmesini beklediklerini belirten Emeksiz, cemrenin düştüğü tarihlere ilişkin bazı ritüelleri de şöyle anlatıyor...

“Rize halkı cemre düştüğü zaman çocuklarına çarık giydirmezdi. Ege Bölgesi’nde koç ve teke katımı, üçüncü cemrenin düşüşü hesaplanarak yapılırdı. Yeni doğan yavruların aşırı soğuktan etkilenip ölmemeleri için koyun ve keçilerin doğurma zamanı üçüncü cemrenin düşüşüne denk gelecek şekilde yapılırdı. Orta Rodop bölgesindeki Türk köylerinde yaşayan yaşlılar arasında cemreyle ilgili birtakım inanış ve uygulamalar halen varlığını korumaktadır. Buradaki halk; kışın ve karın ‘kendini unutan tembel bir nesne’ olduğuna inanmaktadır.

Eskiden ailedeki en yaşlı kadın cemrenin düştüğü gün ateşteki külleri bir kaba doldurup avludaki karın üzerine daire şeklinde serpermiş. Daha sonra insanlar, cemrenin düştüğü gün karla buzla kaplı yollara kül, kum ve çakıl dökmek yerine ot, çöp, çiçek kırıntıları serpmeye başlamışlardır. Bu uygulamaları yapanlar Toprak Ana’ya ‘Ağaçlar, otlar ve çiçekler sana dönüş için hazır’ dediklerini belirtirler.”