Prostat kanseri neden olur, belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Prostat kanseri hakkında 9 soru-cevap

Erkeklerde en sık görülen hastalıkların başında gelen prostat kanseri geliyor. Peki prostat kanseri neden olur, belirtileri neler? Kimler risk altında? Nasıl tedavi edilir? Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Op. Dr. Mustafa Yüksel prostat kanserini anlattı.

Prostat kanseri neden olur, belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Prostat kanseri hakkında 9 soru-cevap

Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser olup, 9 erkekten biri prostat kanseri tanısı almaktadır. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi bu kanser türünde de son hızla tedavi çalışmaları sürmektedir. Peki prostat kanseri neden olur, belirtileri neler? Kimler risk altında? Nasıl tedavi edilir? Prostat kanseri önlenebilir mi? Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Op. Dr. Mustafa Yüksel prostat kanseriyle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı...  

Prostat kanseri nedir?

Prostat, idrar yolunun etrafında bulunan ve erkek üremesinde görevli salgılar üreten bir organdır. Prostat dokusundan gelişen kötü huylu kitlelere prostat kanseri ismi verilmektedir. Hayatı boyunca 9 erkekten biri prostat kanseri tanısı almaktadır, bu sebeple prostat kanseri çok önemli bir sağlık sorunudur.

Prostat kanseri nedenleri neler?

Prostat kanseri prostat hücre DNA’sındaki değişiklere bağlı olarak gelişmektedir.

Prostat kanseri belirtileri

Erken evre prostat kanserleri nadiren semptomlara yol açmaktadır. Fakat hastalık ilerleyecek olursa sık tuvalete gitme, idrar yaparken yanma, idrar akımında zayıflama, bel ağrısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Prostatın iyi huylu büyümesi, prostatın iltihabı (prostatit) gibi durumlar da kanseröz gelişim olmadan idrara çıkma şikâyetlerine sebep olmaktadır.

Prostat kanserinde riskli gruplar kimler?

Prostat kanseri için tanımlanmış risk faktörleri ileri yaş, ailede prostat kanser öyküsü bulunması, siyahi ırktan olmaktadır. Bunun dışında diyetin de prostat kanseri gelişiminde önemli bir rolünün olduğu düşünülse de, henüz prostat kanserine özel bir diyet önerisi bulunmamaktadır.

Prostat kanseri tanı yöntemleri 

Prostat kanseri tanısı prostattan parça alınması (prostat biopsisi) ile konulmaktadır. Kan tahlilinde prostat spesifik antijen, parmakla rektal muayene ve bazı görüntüleme yöntemlerinde yapılan incelemelerde prostat kanseri açısından şüphe varsa prostat biyopsisi uygulanmaktadır.

Kimler prostat kanseri taraması yaptırmalıdır?

Günümüzde tüm erkeklerde 50 yaşından sonra, aile öyküsü olan kişilerde 45 yaşından sonra senelik prostat kanseri taraması önerilmektedir. Tarama için parmakla rektal muayene ve kan tahliliyle prostat spesifik antijene bakılmaktadır. Bu iki taramada şüphe olması halinde çoğunlukla multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme ile prostat incelenmekte ve gerekirse prostattan parça(biyopsi) alınmaktadır.

Prostat kanseri tedavi yöntemleri 

Organa sınırlı prostat kanserinde altın standart tedavi yöntemi radikal prostatektomi denilen prostatın kapsülüyle beraber çıkarıldığı cerrahi tedavidir. Düşük riskli hastalıkta günümüzde HIFU gibi daha az girişimsel tedavi yöntemleri de gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun dışında hastanın sağlık durumu, hastalığın evresi ve karakterine göre radyoterapi, brakiterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir

Prostat kanseri ölümcül müdür? Hayatta kalma oranları nedir?

Tedavi ile prostat kanseri çoğunlukla iyileştirilebilir niteliktedir. Hatta lokal ileri evre dediğimiz organ dışına uzanmış prostat kanserinde bile 10 yıllık sağ kalım %100 e yakındır. Hastalığın metastatik evrede tanı almaması, erken tanıyla adının konulabilmesi hastalığın seyri açısından kritik öneme sahiptir.

Prostat kanseri önlenebilir mi?

Prostat kanserini önlemek mümkün olmasa da senelik kontroller ve taramalarla hastalığı erken evrede yakalamak prostat kanserinin yıkıcı etkilerinden korunmamızı sağlamaktadır.