Adem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Arapça kökenli olan 'Adem' ismi Türkiye'de de kullanılan isimler arasındadır. Peki, Adem isminin anlamı ne? Adem ne demek? Bu yazımızda Adem isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Adem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ADEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Adem
  • Cinsiyet: Erkek
  • Köken: Arapça

 
ADEM İSMİNİN ANLAMI

Adem isminin Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre 3 anlamı vardır:

1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber.
2. İnsan, insanoğlu.
3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.


TDV Ansiklopedisi'ne göre Âdem kelimesinin kökeniyle ilgili tartımaşalar ve şu bilgiler veriliyor: Kelimenin Sumer dilindeki adamu (babam), Âsur-Bâbil dilindeki adamu (yapılmış, meydana getirilmiş, ortaya konmuş; çocuk, genç) veya Sâbiî dilindeki adam (kul) kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. Adam, İbrânîce’de insan türü için kullanılan müşterek bir isimdir. Ahd-i Atîk’te bu kelime, insan ve insan türü anlamında 500’den çok yerde, nâdiren de özel isim olarak ilk insan için kullanılmıştır.

Âdem kelimesinin hangi dilden geldiği ve hangi kökten türemiş olduğu konusu müslüman dilciler arasında da tartışılmıştır. Dilcilerin çoğu bu kelimenin Arapça asıllı olduğunu, “esmerlik” anlamına gelen el-üdme (الأدمة) veya “tip, örnek” anlamındaki el-edeme kökünden türetildiğini savunurlar. Başka bir görüşe göre, “bir şeyin dış yüzü” anlamına gelen el-edîme kelimesinden türetilmiştir. Âdem kelimesinin “insicam, ülfet” anlamına gelen el-üdm veya el-üdmeden türetilmiş olabileceği de söylenmiştir. Âdem kelimesinin Arapça’ya Süryânîce veya Ârâmîce’den geçtiğini savunanlar da olmuştur.

ADEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Adem ismi canlılığı ve iddialılığı çağrıştırır. Manevi değerlerine ve sevdiklerine düşkündür. Ailesi için her türlü fedakarlığı göze alır. Bilgiyi, doğruluğu, ahlakı ve dürüstlüğü esas alır. Hırslı, azimli ve çalışkandır. Cömertliğiyle sosyal çevresi tarafından sevilir ve sayılır. Yardımsever, makul ve mantıklı yaklaşımlarıyla çevresi tarafından aranan ve saygı duyulan bir kişiliğe sahiptir. (Bu makalenin ardından Yusuf isminin anlamına da bakabilirsiniz)

ADEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Adem Kılıççı (boksör) , Adem Büyük (futbolcu)

Adem ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adam, Ada, Aden, Cem, EnesEymen, Erdem, Kerem, Muharrem, Rüstem, Görkem, Yöntem (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ADEM İSMİ GEÇİYOR MU?

Adem ismi Kuran’da geçen isimler arasındadır.  Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından kullanılan erkek isimleri arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

D: Bu harfi içeren isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM ANALİZİ

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Arkeolog, Oyuncu, İş İnsanı veya benzerleri.

İSİM ANALİZİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. Adem ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM ANALİZİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Bu enerjiye sahip kişiler birbirlerinin ruhunu anlamalıdır. Baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

 İsmi “A” ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

ADEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Adem ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 4, 17, 26 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.

Etiketler: #İsim Analizi