A harfi ile başlayan erkek isimleri

ALPAN: Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

ALTANER: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

AKEL: Güvenilir kişi anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan kişi

ALKOR: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

ACARALP: Cesur kişi, yiğit

AKINTAN: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

AKBAY: Namuslu ve varsıl olan

AKARÇAY: Akıp giden su, akıp giden çay

ABDÜRREZZAK: Rızkı bol olan insan

ADNAN: Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında

ARİF: Bilen, bilgili

AKARSEL: Akıp giden sel

a'dan z'ye bebek isimleri