A harfi ile başlayan erkek isimleri

ABAKAY:

Bir Türk boyunun adı

ABAY:

Hüner, beceri

ABBAS: Aslan, çatık kaşlı kimse

ABDULHAMİT: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu

ABDULKADİR: Her şeye gücü ve sözü yeten

ABDULLAH: Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

ABDULREZZAK: Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

ABDURRAHMAN: Rahman'ın kulu

ABDÜLKADİR: Tükenmeyen kuvvete sahip olan

ABDÜLREZZAK: Soylu, gücüne güç katan

ABDÜRREZZAK: Rızkı bol olan insan

ABER: Hz. nuh'un erkek torununun adı

a'dan z'ye bebek isimleri