Loreal geleceğin güzelliği vizyonunu paylaştı

L’Oréal, bileşenlerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve doğanın sunduğu en iyi olanakları, teknolojik süreçlerle elde etmek için “Yeşil Bilim”deki son gelişmelerden yararlanacak.


“Yeşil Bilim” yaklaşımını benimseyen L’Oréal, petrol bazlı bileşenlere karşı yenilenebilir alternatifler bulmak için doğayı öncelikli bir bir güç haline getirerek AR-GE çalışmalarında yeni bir sayfa açıyor. Bu geçişi başarmak için biyoteknoloji, Yeşil Kimya, formülasyon bilimi ve modelleme araçlarındaki gelişmelerle tarım bilimindeki son gelişmeleri de dahil ederek Yeşil Bilim’deki tüm kaynakları bir araya getirdi.

2030’a kadar ürün içeriklerinin %95’i biyolojik kaynaklardan, bol minerallerden veya döngüsel işlemlerden elde edilecek ve formüllerin %100’ü su ortamına saygılı olacak.

Her zamankinden daha fazla şeffaflık

Aynı zamanda tüketicilerle bilgi paylaşımını ve diyaloğunu daha da iyileştirmek için yeni girişimler başlatmaya devam ediyor ve onları değerlerini yansıtan seçimler yapma konusunda güçlendiriyor.

Mart 2019'da açılan "Inside Our Products" web sitesi aracılığıyla formüllerde kullanılan içerik maddeleri ve ürünlerinin bileşimi hakkında halktan gelen soruları yanıtlıyor. Platform, listelenen yaklaşık 1.000 malzemeyi kapsıyor ve şu anda 45 ülkede sekiz dilde (FR / EN / CN / GER / SP / IT / RUS / PORT) ulaşılabiliyor.

Tüketiciler ve çevre için sürekli güvenlik iyileştirmeleri

Ürünlerin güvenliği ve potansiyel çevresel etkisi, firma tarafından verilen taahhütlerin odak noktasında yer alıyor.

1995 yılında, ürünlerinin eko-sistemler (su ve toprak) ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini ölçmek ve modellemek için bir araştırma laboratuvarı kurdu. 2030 yılına kadar da bileşenlerinin %95'inin biyolojik kaynaklı olmasını, bol minerallerden veya döngüsel işlemlerden elde edilmesini ve formüllerinin %100'ünün çevre testi kullanılarak değerlendirilmesini, kıyı ve tatlı su eko-sistemlerinin çeşitliliğine zarar vermemelerini sağlamayı hedefliyor.