Beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Beyin kanaması tedavisi nasıl yapılır? 8 soruda beyin kanaması

Beyin kanaması, beyin içerisindeki kan damarlarının zarar görmesi sonucunda oluşan bir durum. Peki beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Amerikan Hastanesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Uzmanı Doç. Dr. Ahmet T. Başak, beyin kanamasına dair merak edilenleri anlattı.

Beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Beyin kanaması tedavisi nasıl yapılır? 8 soruda beyin kanaması

Beyin, vücudun tüm fonksiyonlarından sorumludur. Görebileceği herhangi bir zarar vücutta dramatik etkilere yol açabilir. Beyin kanaması, beyin dokusunda veya beyin zarlarında meydana gelen kanamalardır. Amerikan Hastanesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Uzmanı Doç. Dr. Ahmet T. Başak, beyin kanaması belirtileri, nedenleri, türleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı. 

Beyin kanaması nedir?

Beyin kanaması, beyin içerisindeki kan damarlarının zarar görmesi sonucunda oluşan bir durumdur ve beyin içerisindeki kan damarlarının yırtılması veya çatlaması sonucunda kanın beyin dokusuna sızmasıyla meydana gelir. Bu kanama, beyin dokusunda baskı oluşturarak beyin fonksiyonlarını etkileyebilir.

Beyin kanamasının türleri nelerdir?

1.   İntraserebral kanama: Bu tür kanama beyin dokusu içindeki damarlarda meydana gelir.

2.  Subaraknoid kanama: Bu tür kanama beyin ve kafatası arasındaki boşlukta (subaraknoid aralıkta) meydana gelir. Genellikle anevrizma (damar genişlemesi) veya arteriovenöz malformasyonların patlaması sonucu ortaya çıkar. Subaraknoid kanama, beyin ve omurilik sıvısıyla birlikte kanın beyin yüzeyine yayılmasına ve sinir dokusunda hasara yol açmasına neden olabilir.

3.   Subdural kanama: Bu tür kanama beyin ve “dura mater” adı verilen beyin zarı arasında meydana gelir. Subdural kanamalar genellikle travma sonucu ortaya çıkar. Başın şiddetli bir şekilde çarpması, düşme veya kafa travması gibi etkenler subdural kanamalara neden olabilir. Kan, “dura mater” ile beyin arasında biriktikçe, beyin dokusuna baskı yapabilir ve sinir fonksiyonlarını etkileyebilir.

4.   Epidural kanama: Dış beyin zarının (dura) üzerinde, zar ile kemik arasında kalan kısımda görülen kanamalardır. Kafatasının yanlarındaki kemiklerin kırılması nedeniyle bu kemiklerin altında yer alan atardamarın zedelenmesi sonucu görülür.

5.  İntraventriküler kanama: Beynin içinde yer alan içi sıvı dolu odacıklarda (ventrikül) görülen kanamalardır. Bu odacıklar beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerlerdir.

Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?

Beyin kanamasının belirtileri kanamanın türüne ve yerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak beyin kanamasının ortak belirtileri şunlar olabilir:

 •  Baş ağrısı: Şiddetli ve ani baş ağrısı beyin kanamasının sık görülen belirtilerindendir. Bu baş ağrısı genellikle birkaç saniye veya birkaç dakika içinde şiddetlenir.
 •  Şiddetli baş dönmesi: Beyin kanaması geçiren kişilerde şiddetli baş dönmesi ve denge kaybı görülebilir. Bu baş dönmesi genellikle ani ve yoğundur.
 • Bilinç kaybı: Beyin kanaması bilinç kaybına yol açabilir. Bilinç kaybı süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve hafif bayılmadan derin komaya kadar değişebilir.
 • Konuşma bozuklukları: Beyin kanaması dil ve konuşma merkezlerine zarar vererek konuşma bozukluğuna neden olabilir. Kişi anlamakta güçlük çekebilir, kelimeleri düzgün bir şekilde telaffuz edemeyebilir veya cümleleri anlamlandırmakta zorluk çekebilir.
 • Kas zayıflığı veya felç: Beyin kanaması vücudun bir tarafında kas zayıflığı veya felce yol açabilir. Kol veya bacakta uyuşma, his kaybı veya güçsüzlük meydana gelebilir.
 • Yüzde asimetri: Beyin kanaması sonucunda yüzde asimetri ortaya çıkabilir. Bir yüzün düşmesi, ağız köşesinde düşme veya göz kapağının düşmesi gibi belirtiler gözlenebilir.
 • Bulantı ve kusma: Beyin kanaması, beynin içindeki basıncın artmasına neden olabilir, bu da bulantı ve kusma hissiyatına yol açabilir.
 • Görme bozuklukları: Beyin kanaması görmeyi etkileyebilir. Kişi çift görme, bulanık görme veya görme kaybı yaşayabilir.

Beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Beyin kanaması tedavisi nasıl yapılır? 8 soruda beyin kanaması - Resim : 1

Beyin kanamasının nedenleri nelerdir?

Beyin kanamasının birkaç farklı nedeni olabilir.

 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon): Yüksek tansiyon beyin damarlarının hasar görmesine ve zayıflamasına neden olabilir. Bu zayıflamış damarlar zamanla yırtılabilir veya çatlayabilir, bu da beyin kanamasına yol açabilir.
 • Arteriyoskleroz (damar sertliği): Arteriyoskleroz, kan damarlarının iç yüzeyinde yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi sonucu damarların daralmasına ve sertleşmesine yol açar. Beyin damarlarının arteriyosklerozdan etkilenmesi, kan akışını bozarak beyin kanaması riskini artırabilir.
 • Anevrizma (damar genişlemesi): Anevrizma, bir kan damarının balon gibi genişlemesi durumudur. Beyin damarlarında oluşan anevrizmalar zamanla büyüyerek zayıflayan bir bölgede kanamanın oluşmasına yol açabilir. Anevrizmalar genellikle doğuştan veya sonradan edinilmiş olabilir.
 • Arteriovenöz malformasyonlar (AVM): Arteriovenöz malformasyonlar doğuştan gelen anormal damar oluşumlarıdır. Beyin dokusu içindeki arterler ve venler arasında anormal bağlantılar oluşur. Bu durum kanamanın oluşma riskini artırır.
 • Travma: Baş beyne darbe aldığında veya kafa travması yaşandığında, beyin kanaması meydana gelebilir. Kaza, düşme, spor yaralanmaları veya travmatik beyin hasarı gibi durumlar beyin kanamasına neden olabilir.
 •  İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kan sulandırıcılar (antikoagülanlar) veya trombosit engelleyiciler kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltarak beyin kanaması riskini artırabilir.
 • Kan hastalıkları: Bazı kan hastalıkları, örneğin hemofili gibi kalıtsal kanama bozuklukları veya kanın pıhtılaşma yeteneğini etkileyen diğer hastalıklar beyin kanaması riskini artırabilir.

 

Kimler beyin kanaması riski altındadır?

Beyin kanaması herkesi etkileyebilir, ancak bazı faktörler beyin kanaması riskini artırabilir. Beyin kanaması riski altında olan bazı gruplar şunlardır:

 • Yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olanlar: Yüksek tansiyon beyin damarlarında hasar oluşmasına ve zayıflamaya yol açarak beyin kanaması riskini artırır.
 • Arteriyosklerozu (damar sertliği) olanlar: Arteriyoskleroz, damar duvarlarında yağ ve kolesterol birikmesine neden olarak damarların daralmasına ve sertleşmesine yol açar. Bu durum beyin kanaması riskini artırabilir.
 • Anevrizma (damar genişlemesi) geçmişi olanlar: Anevrizma, bir damarın balon gibi genişlemesi durumudur.
 •  Arteriovenöz malformasyon (AVM) hastalığı olanlar: AVM, doğuştan gelen anormal damar oluşumlarını ifade eder. Bu durum arterler ve venler arasında anormal bağlantıların bulunduğu beyindeki damarların zayıflamasına ve kanama riskinin artmasına neden olabilir.
 • Kafa travması öyküsü olanlar: Önceden geçirilmiş bir kafa travması beyin dokusunda hasara ve damarların zayıflamasına yol açarak beyin kanaması riskini artırabilir.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullananlar: Kan sulandırıcı ilaçlar kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltır, bu da beyin kanaması riskini artırabilir. Özellikle yüksek dozda veya yanlış kullanım durumunda risk daha da yükselebilir.
 • Kan hastalığı olanlar: Bazı kalıtsal kanama bozuklukları (örneğin hemofili) veya kanın pıhtılaşma yeteneğini etkileyen diğer hastalıklar beyin kanaması riskini artırabilir.
 •  İleri yaş: Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyin damarlarında zayıflama ve arteriyoskleroz riski artar, bu da beyin kanaması riskini artırır.

 

Bu faktörler beyin kanaması riskini artıran durumlardır, ancak her durum bireysel olarak değerlendirilmelidir. Risk faktörleri taşıyan kişiler düzenli tıbbi kontroller yaptırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Beyin kanaması tedavisi nasıl yapılır? 8 soruda beyin kanaması - Resim : 2

Beyin kanaması nasıl teşhis edilir?

Beyin kanamasının teşhisi için bir dizi tıbbi değerlendirme ve görüntüleme yöntemi kullanılır. Beyin kanamasının doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının belirlenmesi için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:

1. Nörolojik muayene: Doktor, hastanın nörolojik belirtilerini, kas gücünü, refleksleri, duyu fonksiyonlarını, koordinasyonu ve dengeyi değerlendirecektir. Bu muayene beyin kanaması belirtilerini tespit etmeye ve hangi bölgelerin etkilendiğini anlamaya yardımcı olur.

2. Görüntüleme yöntemleri:

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Beyin kanamasının teşhisinde en sık kullanılan yöntemdir. BT taraması, beyindeki kanama alanlarını ve kanın neden olduğu hasarı gösteren detaylı görüntüler sağlar.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, beyin kanamasını ve kanamanın etkilediği beyin dokusunu daha ayrıntılı bir şekilde görmek için kullanılabilir.
 • Anjiyografi: Damarların görüntülenmesi için kontrast madde kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Beyin damarlarının veya anevrizmaların incelenmesine yardımcı olabilir.

3. Kan testleri: Kan testleri, kanama bozukluklarını veya enfeksiyonları tespit etmek için yapılabilir. Bunlar beyin kanamasının olası nedenlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

4. Lomber ponksiyon (beyin omurilik sıvısı testi): Nadiren kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, bazı durumlarda lomber ponksiyon yapılabilir. Beyin omurilik sıvısının analizi beyin kanamasının nedenini veya başka bir nedeni belirlemeye yardımcı olabilir.

Beyin kanamasının teşhisi acil bir durumdur ve hızlı bir şekilde yapılması gereklidir. Bu nedenle, belirtilerinden şüphelenilen kişiler hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Beyin kanamasının tedavi yöntemleri nelerdir?

Beyin kanamasının tedavisi, kanamanın türüne, büyüklüğüne, yerine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

İzlem ve destekleyici tedavi

Bazı küçük ve hafif beyin kanamalarında doktorlar hastayı yakından izleyebilir ve belirtiler iyileşene kadar destekleyici tedavi uygulayabilir. Bu, kan basıncının kontrol altında tutulması, sıvı dengesinin sağlanması, kanın pıhtılaşma yeteneğinin kontrol edilmesi ve diğer semptomların yönetilmesini içerebilir.

Cerrahi müdahale

Daha ciddi veya hayati tehlike oluşturan beyin kanamalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi seçenekler şunları içerebilir:

 • Kraniyotomi: Beyindeki kanama alanına erişmek için kafatasının açılması.
 • Endoskopik cerrahi: Bir endoskop kullanılarak beyin kanamasının azaltılması veya drenajı.
 • Stereotaktik cerrahi: İleri görüntüleme teknikleriyle kontrol edilen özel bir cihaz kullanılarak beyin kanamasının çıkarılması veya tedavisi.

Beyin kanaması belirtileri neler, neden olur? Beyin kanaması tedavisi nasıl yapılır? 8 soruda beyin kanaması - Resim : 3

Kanama kontrolü

Bazı durumlarda kanamanın kaynağını tespit etmek ve kontrol etmek için endovasküler yöntemler kullanılabilir. Bu prosedürlerde kateter ve ince tüpler kullanılarak anormal damarlar veya anevrizmalar tıkanabilir veya onarılabilir.

Tedavi yaklaşımı bireysel duruma ve beyin kanamasının özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Tedavi süreci genellikle çoklu disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir ve bir nörolog, nöroşirurji uzmanı, rehabilitasyon uzmanı ve diğer sağlık profesyonelleri arasında işbirliği gerekebilir.

Önemli olan, beyin kanamasının acil bir durum olduğunu ve belirtiler ortaya çıktığında hemen tıbbi yardım almanız gerektiğini unutmamanızdır. Sonuçları açısından erken tanı ve tedavi büyük önem taşır.

Beyin kanaması tedavisi sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?

Beyin kanaması tedavisinden sonra hastaların iyileşme sürecini desteklemek ve komplikasyonları önlemek için çeşitli önlemler alınmalıdır.

 •  Hastane takibi: Beyin kanaması tedavisi genellikle hastanede gerçekleştirilir. Tedavi sonrası hastalar genellikle yoğun bakım ünitesine veya izlem birimine alınır. Hasta tedavi süreci boyunca düzenli olarak takip edilmeli ve doktorun önerdiği kontroller yapılmalıdır.
 • İlaç tedavisi: Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kan basıncını kontrol altına almak, kan pıhtılaşmasını düzenlemek, ağrıyı hafifletmek veya diğer semptomları yönetmek için olabilir. İlaçları zamanında ve doğru şekilde almak önemlidir.
 • Kan basıncı kontrolü: Yüksek kan basıncı beyin kanaması riskini artırabilir. Tedavi sonrası kan basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ilaçlarla kontrol altında tutulması önemlidir.
 • Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı bir diyet benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol tüketimini sınırlamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri beyin kanaması riskini azaltabilir.
 • Rehabilitasyon ve tedavi süreci: Beyin kanaması sonrası rehabilitasyon süreci genellikle önemlidir. Fizik tedavi, konuşma terapisi, işitsel terapi veya diğer rehabilitasyon yöntemleri hareketlilik, konuşma, denge ve diğer yeteneklerin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.
 • Psikolojik destek: Beyin kanaması fiziksel ve duygusal bir travma olabilir. Tedavi sonrası duygusal destek almak önemlidir. Psikolojik destek, hasta ve aile üyeleri için stresi azaltabilir ve iyileşme sürecinde yardımcı olabilir.