Çocuğunuz ne renk?

Daha sağlıklı iletişim için önce çocuğunuzu anlayın...
Yazı: Mürsel Çavuş/Bebeğimle Elele

Tarih boyunca insanlar, davranış kalıplarını nesilden nesile aktarmış. Biz buna ‘arketipler’ diyoruz. İnsan kaynakları departmanlarının eleman seçiminde kullandığı temel dört arketipi anlayarak çocuğunuzla daha sağlıklı iletişim kurabileceğinizi biliyor musunuz?

Arketip ana davranış enerjisi veya davranış stili diye tarif ediliyor. Tarih boyunca insanlar, benzer olaylar karşısında belli davranış kalıpları geliştirmiş ve bu kalıpları yeni nesillere aktarmış. 72 arketip var ancak bunlardan dördü temel olarak kabul ediliyor. Diğer arketipler bu dördünün karışımı... Temel arketipleri iyi anlayarak ilişkilerinizi çok iyi yönetebilirsiniz; özellikle de çocuklarınızla! Ana arketipler hepimizde az ya da çok var. Bazılarını çok ender, bazılarını ise sık kullanıyoruz. Bunları ne zaman, nerede ve nasıl kullandığımız davranışlarımızın kalitesini belirliyor.

Ana arketipler şunlar:
1. Kırmızı çocuklar: Savaşçılar
2. Sarı çocuklar: Sihirbazlar
3. Mavi çocuklar: Bilim adamları
4. Yeşil çocuklar: Ozanlar