İrem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Arapça kökenli bir isim olan 'İrem' ismi Türkiye'de sık kullanılan isimler arasında. Peki, İrem isminin anlamı ne? İrem ne demek? Bu yazımızda İrem isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

İrem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

İREM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: İrem
  • Cinsiyet: Kadın
  • Köken: Arapça
  • TDK'ye göre anlamı: Kişi Adları Sözlüğü'ne göre İrem isminin 3 anlamı vardır: 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe. 3. Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.

 
İREM İSMİNİN ANLAMI

İrem isminin farklı anlamları bulunmakta. Az önce de belirttiğimiz gibi TDK'ye İrem ismi şu anlamlara geliyor. 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe. 3. Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan. TDV Ansiklopedisi'ne göre ise İrem ifadesi "Kur’an’da sözü edilen bir kabilenin veya yerleşim merkezinin adı" anlamına da geliyor ve şu ifade yer alıyor: Kelimenin aslının İbrânîce “Aram” olduğu ve “yüksek memleket” anlamına geldiği belirtilmektedir. İrem ismiyle ilgili şu bilgiler de paylaşılmaktadır: 

"Şark-İslâm edebiyatlarında İrem kelimesi daha ziyade (Bâğ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, mâmur ve gösterişli binaları, evleri vb. yerleri ifade eden bir mazmun olarak kullanılmıştır. Bağları ve rengârenk ağaçları ile İrem bahçeleri baharı temsil eder; ayrıca sevgilinin bulunduğu evi, gezindiği bahçeyi vb. mahalleri tanımlamada kullanılır. İrem tasavvufî edebiyatta da “insanın gönlü, Tanrı’nın tecellîgâhı, Tanrı ile buluşma yeri” anlamında bir remiz olarak kullanılmıştır"

İREM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İrem ismi empati, uyum ve kararlılığı çağrıştırır. Manevi duyguları olağanüstü denecek kadar güçlüdür. Dışsal motivasyon yerine içsel motivasyona daha fazla güvenirler. Yaşamdan çıkardıkları dersleri doğru analiz eder, toksik olan kişi ve çevrelerden uzak durmayı yaşam felsefesi olarak kabul ederler. Bu isimdekiler, kararlılığa ve neşeye sahip olan insanlarla çevrili olma eğilimindedir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

İREM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

İrem Sak, İrem Derici, İrem Altuğ

İrem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Badem, Beren, Buğlem, Busem, Çiğdem, Çilem, Çisem, Didem, Eslem, Gizem, İlkem, Meryem Özlem, Senem, Şebnem, Tanem (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA İREM İSMİ GEÇİYOR MU?

İrem ismi Kur-an'ı Kerim’de geçmektedir. Müslümanlar tarafından kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

İ: İsmin ilk harfi olan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

İrem İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Oyuncu, Danışman, Bilgisayar Programlama veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “İ” ile başlayan kişiler, yeni başlangıçlara umutla bakan, yüksek fikirli ve iyimser kişilerdir. Yaşamı olduğu gibi algılarlar fakat bu durum onların pozitifliğinden bir şey eksiltmez. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

İREM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan İrem ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları: 

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 9, 10,12, 23 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve medistasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.

Etiketler: #İsim Analizi