Meryem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

İbranice kökenli bir isim olan 'Meryem' ismi Türkiye'de de kullanılan isimler arasında. Peki, Meryem isminin anlamı ne? Meryem ne demek? Bu yazımızda Meryem isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Meryem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERYEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Meryem
  • Cinsiyet: Kadın
  • Köken: İbranice

 
MERYEM İSMİNİN ANLAMI

Meryem ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır. TDK'da Arapça kökenli Meryem isminin 3 anlamı olduğu belirtilir: 

  • Peygamber İsa’nın annesi.
  • Dindar kadın.
  • İbr. İsyan, ayaklanma.


TDV Ansiklopedisi'nde ise Meryem isminin kökenine ilişkin şu bilgiler verilir: 
Meryem İbrânîce’de Miryâm (Miriam), Süryânîce ve Ârâmîce’de Maryam, Tevrat’ın Yunanca tercümesinde (Septuaginta) Mariam şeklindedir.

Miryâm kelimesinin menşei ve anlamı tartışmalıdır. Kelimeyi birleşik kabul edenlerden bir kısmı, aslının mar (acı) ve yâm (deniz) kelimelerinden oluştuğunu ileri sürmüşse de bunun doğru olmadığı, İbrânîce’de acı deniz için mar-yâm değil yâm-mar denilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Ârâmîce’de “efendi” mânasındaki mârîden hareketle “denizin efendisi, sahibesi”, kokulu bir reçine adı olan “mür”ün İbrânîce’deki karşılığı olan mor ile “denizin hoş kokusu”; “damla” mânasındaki mardan hareketle “denizin damlası” (stilla maris) anlamları da ileri sürülmektedir. Bu sonuncusu zamanla “denizin yıldızı” (stella maris) şekline dönüşmüş ve çok yaygınlaşmıştır.

“Sevilen” anlamındaki Mısır kökenli meriden geldiği, “tanrı” mânasındaki Yah ile birleşerek “Tanrı’nın sevgilisi” anlamını taşıdığı da belirtilmektedir. Kelimeyi birleşik kabul etmeyenlere göre ise türediği köke göre “ümit, acı, yükseklik, isyan, efendi, sâhibe, aydınlatan, gösteren, mağrur, şişman, güzel” gibi değişik mânalar verilmiştir. İslâmî kaynaklarda Meryem kelimesinin reym kökünden “istemek, bir yerden ayrılmak” anlamında Arapça menşeli bir kelime olduğunu söyleyenler bulunsa da aslının İbrânîce olup Arapça’ya Süryânîce’den geçtiği kabul edilmektedir.

MERYEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Meryem ismi neşeyi, heyecanı ve samimiyeti çağrıştırır. Manevi duyguları ve sezgileri çok güçlüdür. Kendilerini ve çevrelerindeki insanları olumlu yönde motive etmeyi çok iyi bilirler. Yaşamdan çıkardıkları dersleri doğru analiz eder, toksik olan kişi ve ortamlardan uzak dururlar. Meryem ismindekiler, kararlılığa ve neşeye sahip olan insanlarla çevrili olma eğilimindedir, ayrıca kaba ve huysuz insanlardan uzak dururlar. İş ve sosyal ortamlarda sevilen ve aranılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MERYEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Meryem Uzerli

Meryem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Badem, Buğlem, Busem, Çiğdem, Didem, Ecem, Eslem, Eylem, Gizem, İrem, Meltem, Meliha, Senem, Sinem, Şebnem, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MERYEM İSMİ GEÇİYOR MU?

Meryem Hz. İsa'nın annesinin adıdır. Meryem ismi Kur'an'da yer alan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

R: R harfi 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

Y: Bu harf içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM ANALİZİ

Meryem İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

İdarecilik, Medyacı, Danışmanlık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip Defneler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM ANALİZİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

İsmi “M” ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

MERYEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Meryem ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 7, 19, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.

Etiketler: #İsim Analizi