Eslem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Arapça kökenli bir isim olan 'Eslem' ismi Türkiye'de son yıllarda kullanılan isimler arasında. Peki, Eslem isminin anlamı ne? Eslem ne demek? Bu yazımızda Eslem isminin anlamını, kökenini, isim analizini detaylıca görebilirsiniz.

Eslem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ESLEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

  • İsim: Eslem
  • Cinsiyet: Kız/Erkek
  • Köken: Arapça

 
ESLEM İSMİNİN ANLAMI

Eslem ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almıyor.

'Eslemek' fiili ise TDK'nın Tarama Sözlüğü'nde "Dinlemek, ısga etmek, kabul etmek, itaat etmek" anlamlarına geliyor

Bazı kaynaklarda Türkiye'de kullanılan Eslem isminin Arapça kökenli bir kelimeden türediği ve daha sağlam, güvenilir, güvenli, en selametli gibi anlamları olduğu belirtiliyor.

“Esleme” kelimesi ise yukarıdaki anlamdan farklı ve TDK'daki benzer anlamda Arapça bir fiil. “Müslüman olmak, teslim olmak" gibi anlamları bulunuyor.

ESLEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Eslem ismi istikrar, keskinlik ve yaratıcılığı çağrıştırır. Öğrenme odaklı, yaratıcı, azimli, sabırlı, çalışkan, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, dışa dönük, insancıl ve yardımseverdir. Sağladığı pozitif atmosferle etrafındaki insanları rahatlatır, neşelendirir ve cesaretlendirir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ESLEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Eslem Öztürk (Futbolcu)

Eslem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Meltem, Meryem, Badem, Buğlem, Busem, Çiğdem, Çisem, Didem, Ecem, Eylem, Gizem, Görkem, Hürrem, Senem, Sinem, Şebnem, Tanem, İrem (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ESLEM İSMİ GEÇİYOR MU?

Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmiyor.  Kur’an-ı Kerim’de fiil olarak “esleme” şeklinde ve "Kendisini Allah’a teslim etti" anlamında geçiyor.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

S: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

L: Bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Eslem İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Mobilya Tasarımı ve benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSME GÖRE AŞK HAYATLARI

Romantik, duygusal olabilirler. Bu ismin enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler kendilerini özgürce ifade ederler, yeni bir işe başlarken coşkulu ve iyimser olurlar. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

ESLEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Eslem ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 10, 16, 25 ve 37'dir

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Perşembe günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin artırılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.