Erkekleri anlama kılavuzu

Evet kadınlar ve erkekler ayrı gezegenlerden, genellikle birimiz uzun derken diğerimiz kısa, birimiz ak derken diğerimiz kara diyoruz. Şikayetçi olduğumuz şeyler de kişiler ve roller değişse de hep aynı! Soruna biraz daha bilimsel yaklaşalım, acaba tüm bu uyumsuzluk gibi görünen çatışmaların derinliklerinde hangi nedenler ve çözümler var?
Erkekler en çok;
› Kadınların nedeni anlamadan sonuca atlamasından,
› Yapmadıkları şeylerden dolayı suçlanmaktan,
› Gerçekten hiçbir şey düşünmüyorken bir şey düşünmeye zorlanmaktan,
› Kadınların kendilerine evleri ve çocukları kadar özen göstermemesinden,
› Detaylara çok önem veren eşlerinin günlük hayattan zevk alamamasından şikayet ediyor.